Aktualne stanowisko branży handlowej w sprawie zakazu handlu

Aktualne stanowisko branży handlowej w sprawie zakazu handlu

 

Szanowna Pani Minister,

stanowisko polskiej branży handlowej jest jednomyślne – ograniczenie handlu w niedziele wpłynie negatywnie na polską gospodarkę i jej konkurencyjność, budżet państwa, miejsca pracy oraz handel detaliczny, usługi i logistykę. Natomiast, dostrzegając potrzebę wypracowania kompromisu, popieramy kierunek zadeklarowany przez Panią Minister – powstrzymania się od nieodpowiedzialnych i złych decyzji, a uchwalania dobrych rozwiązań, mających szansę dłuższego przetrwania. Branża handlowa docenia również działania Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, mające na celu wypracowanie kompromisu gwarantującego pracownikom jak największą ilość wolnego czasu w niedziele, a jednocześnie utrzymanie stabilności zatrudnienia w handlu i w branżach powiązanych.

Jako przedstawiciele polskiej branży handlowej pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że poddawane pod dyskusję rozwiązania – otwarcia sklepów w dwie niedziele w miesiącu lub od wczesnych godzin porannych do godziny 13.00 – nie spowodują, że pracownicy będą mieli wolne niedziele. Utrudnią natomiast życie konsumentom, uniemożliwią rodzinom zaspokajanie wspólnych potrzeb socjalnych poza domem oraz doprowadzą do dezorganizacji funkcjonowania handlu, gastronomii oraz szeregu usług powiązanych. W sposób nieuchronny przyczynią się do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności handlowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu obrotów sklepów czy punktów usługowych i gastronomicznych, a w konsekwencji do utraty stabilności zatrudnienia.

W naszej opinii kluczowe jest więc wypracowanie trwałego rozwiązania, chroniącego zarówno pracowników, konsumentów, jak i polski handel. Rozwiązaniem takim byłoby zagwarantowanie pracownikom handlu, obligatoryjnych dwóch wolnych niedziel w miesiącu – czyli dwukrotnie więcej niż obecnie – dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy. Już teraz 90% pracowników w handlu sieciowym i sieciach kupieckich zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę – stąd najlepszym gwarantem ich czasu wolnego będzie w naszej opinii modyfikacja Art. 151 12 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), który wskazywał będzie, że „Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.”.

Pozostajemy do dyspozycji w kwestii dalszych rozmów nt. optymalnego rozwiązania mającego na celu ochronę zarówno pracownika, jak i miejsc pracy.

Pełne stanowisko do pobrania