Przedsiębiorstwa łączą siły żądając tych samych zasad dotyczących towarów i treści cyfrowych

Przed zbliżającym się posiedzeniem Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (9-10 czerwca) związanego z dyrektywą dotyczącej sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych, EuroCommerce we współpracy z innymi instytutami (BusinessEurope, DigitalEurope, Ecommerce Europe, EMOTA, jak i stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego  FEDMA) wydały wspólne oświadczenie w sprawie dyrektywy, które harmonizuje przepisy dotyczące ochrony konsumentów w sytuacjach pobierania/przesyłania strumieniowego muzyki, filmów, gier, przetwarzania usług w chmurze jak i na stronach społecznościowych. Oświadczenie podkreśla potrzebę pełnej harmonizacji (na rozsądnym poziomie) jako jedynej metody, która nie dopuszcza rozdrobnienia prawnego, skutkiem czego byłoby stworzenie prawdziwego Jednolitego Rynku Cyfrowego. Również apeluje o wprowadzenie przepisów dotyczących treści cyfrowych zgodnymi ze sprzedażą towarów jak i usunięcie sprzecznych i nakładających się przepisów z dotychczas obowiązujących zasadami ochrony danych.