Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

30 lipca 2018 r.

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, zwracamy uwagę na możliwość rezygnacji ze znakowaniu papierowymi banderolami znaków akcyzy wyrobów winiarskich, do czego nawiązywała nasza poniższa korespondencja skierowana do Departamentu Podatku Akcyzowego.

W naszej opinii obowiązek oznaczania wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich znakami akcyzy jest nadmiernym i niepotrzebnym obciążeniem przedsiębiorców zarówno ze względów administracyjnych, jak i finansowych o czym szerzej w poniższej korespondencji i w załącznikach. W tym projekcie rozporządzenia właśnie argumenty dotyczącej nadmiernych kosztów i obciążań przedsiębiorców pojawiają się w kontekście dwumiesięcznego zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy wyrobów akcyzowych tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. W pełni podzielamy te argumenty i zwracamy uwagę, że są one w pełni aktualne również w odniesieniu do naszego postulatu odejścia od znakowania papierowymi banderolami znaków akcyzy wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich.

W tym kontekście pojawia się pytanie czy nie wprowadzić np. rocznego pilota w zakresie zniesienia obowiązku znakowaniu papierowymi banderolami znaków akcyzy wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich w celu przetestowania skutków tej zmiany. Zwracamy też uwagę, że wartym rozważenia jest aby wzorem banderol na wyroby nowatorskie nie wprowadzić banderol samoprzylepnych na inne produkty objęte akcyzą np. wina. Wdrożenie banderoli samoprzylepnych na inne wyroby objęte akcyzą wyeliminowało by problemy z odpadającymi banderolami, ze niedostateczną jakością kleju, niewłaściwym naklejeniem banderol i znacznie ułatwiłoby nanoszenie banderol na wyroby objęte akcyzą.