Wspólny apel POHiD, NSZZ Solidarność, PIH, PRCH o szczepienie pracowników handlu w I etapie

Wspólny apel POHiD, NSZZ Solidarność, PIH, PRCH o szczepienie pracowników handlu w I etapie

Warszawa, 10.02.2021 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

w ostatnich dniach zapadła decyzja o przyspieszonym szczepieniu jednej z grup zawodowych, tj. nauczycieli. Grupą, która jest narażona na ryzyko kontaktu z koronawirusem są także pracownicy handlu. Codziennie mają oni kontakt z klientami. Ich zdrowie i dyspozycja są niezwykle ważne. Pracownicy handlu powinni mieć zagwarantowaną ochronę w postaci szczepień, nie tylko z uwagi na ich własne zdrowie i zdrowie ich rodzin, ale również ze względu na możliwość ustanowienia bariery dla rozprzestrzenia się zakażeń w przestrzeni publicznej. Pracownicy handlu muszą być też dyspozycyjni, aby mogła być utrzymana ciągłość obsługi w placówkach handlowych.

Pracownicy sklepów są grupą zawodową zapewniającą funkcjonowanie podstawowej działalności państwa w zakresie zaopatrzenia obywateli w żywność i artykuły pierwszej potrzeby, a przy tym narażoną na ryzyko kontaktu z COVID-19 ze względu na regularne kontakty społeczne.

Pandemia wyraźnie pokazała, jak kluczowa jest rola handlu w utrzymaniu ciągłości dostaw do sklepów i ważna z perspektywy zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa. Placówki handlowe stanęły na wysokości zadania, zapewniając obywatelom nieprzerwany i powszechny dostęp do żywności oraz wysokie standardy sanitarne mające zapobiegać zakażeniom. Sieci handlowe dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Zagwarantowanie szybkiego dostępu do szczepień tej grupie zawodowej pozwoli na dalsze, sprawne i bezpieczne utrzymanie ciągłości zaopatrzenia Polaków w żywność.

Zwracamy się z prośbą o pilne uwzględnienie pracowników handlu jako grupy priorytetowej do szczepienia przeciw COVID-19 w ramach I etapu Narodowego Programu Szczepień.

Z poważaniem

NSZZ Solidarność       Polska Izba Handlu     Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji     Polska Rada Centrów Handlowych