Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

20 października 2017 r. w siedzibie UOKiK odbyły się warsztaty „Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”. Organizatorzy: UOKiK, Compass Lexecon i Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Spotkanie poświęcone było dyskusji nt perspektywy prawnej i ekonomocznej ustawy oraz wymianą doswiadczeń i dobrych praktyk w krajach europejskich Czech, Litwy, Beligi i Wielkiej Brytanii.

W panelu poświęconym skutkom ustawy dla rynku polskiego wzili udział przedstawiciele UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa, Federacji Producentów Żywnosci, Compas Lexecon oraz POHiD.