V KND: Strategiczne wyzwania dla handlu 2023. Komentarz liderów sektora oraz ekspertów rynku – RELACJA

V KND: Strategiczne wyzwania dla handlu 2023. Komentarz liderów sektora oraz ekspertów rynku – RELACJA

15 czerwca 2023 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie odbył się V Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. Wydarzenie zgromadziło ponad 500 uczestników, którzy wysłuchali merytorycznych wystąpień i debat z udziałem liderów sektora handlu, przetwórstwa i dystrybucji, przedstawicieli administracji państwowej oraz ekspertów z Polski i zagranicy.

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonała Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Vice-President EuroCommerce. Prezes POHiD omówiła kluczowe wyzwania, z jakimi zmaga się sektor handlu, kładąc nacisk na kwestię inflacji: „Utrzymujące się ograniczenia po pandemii COVID-19, wojna w Ukrainie, największy od lat 70. XX wieku kryzys energetyczny i galopująca inflacja przyczyniły się do spowolnienia globalnej i europejskiej gospodarki. (…) Sektor handlu mierzy się z jednej strony ze wzrostem kosztów w łańcuchu dostaw, a z drugiej ze spadkiem konsumpcji, wynikającym ze słabnącej siły nabywczej konsumentów. (…) Od początku pandemii, a zwłaszcza od wybuchu wojny w Ukrainie, sieci handlowe realizują politykę cenowo-promocyjną, która ma na celu wsparcie polskich rodzin zmagających z negatywnymi skutkami inflacji: wdrażają ogólnopolskie kampanie antyinflacyjne, programy lojalnościowe, poszerzają asortyment marek własnych. W ten sposób chronią polskie rodziny przed ubóstwem żywnościowym, w wielu przypadkach zapobiegając stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. (…) Ceny żywności w Polsce należą do najbardziej konkurencyjnych w skali Unii Europejskiej, co potwierdza raport McKinsey, opracowany we współpracy z EuroCommerce”.

Następnie przemówienie wygłosił Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, który zwrócił się do uczestników Kongresu: „Czasy spokoju, czasy długoterminowego planowania – myślę, że to mamy na jakiś czas za sobą. Pandemia i wojna pokazały, że jedno zdarzenie geopolityczne doprowadza do konsekwencji, których nie przewidywaliśmy. (…) Myślę, że Państwa rola z punktu widzenia gospodarki jest absolutnie kluczowa. (…) W Polsce konkurencja i rozłożenie na wiele podmiotów działających na rynku, powoduje, że jesteśmy spokojni zarówno o konkurencję, jak i dostępność produktów i prawo wyboru konsumenta, który ostatecznie jest w tym wszystkim najważniejszy”. Minister Buda odczytał także list Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. Premier podziękował Organizatorom Kongresu „za stworzenie możliwości dyskusji o strategicznych wyzwaniach dla handlu w kontekście obecnej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej”.

Juan Manuel Morales, President EuroCommerce, europejskiej organizacji handlu z siedzibą w Brukseli, wygłosił key note speech pt. „EU Retail and wholesale 2030: challenges & opportunities”. President Morales podkreślił, iż „handel detaliczny i hurtowy w Europie generuje 8% europejskiego PKB” i że „jest to wielki sektor dla Europy”. Wyraził przekonanie, że „handel będzie kluczowy dla wzrostu gospodarczego w Europie, a także dla zatrudnienia, jest bowiem największym pracodawcą w UE”. Ekspert omówił ponadto najważniejsze wyzwania dla sektora w trzech obszarach, tzw. „Triple Transformation”: zrównoważony rozwój (sustainability), cyfryzacja (digitalisation), umiejętności i talenty (skills and talent).

Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, przedstawił najważniejsze wnioski i rekomendacje z raportu „Polskie perspektywy gospodarcze. Trendy i scenariusze”. Raport został opracowany przez zespół ekspertów UKSW pod kierownictwem Profesora – we współpracy z POHiD. Ekspert zwrócił uwagę na rekonfigurację geopolityczną i nowy podział świata, tj. skupienie krajów w dwóch blokach – amerykańskim i chińskim. Wskazał na ryzyka dla stabilności gospodarki: „Największe ryzyka to napięcie geopolityczne, rosnąca inflacja, ograniczenia związane z COVID”. W swoim wystąpieniu zawarł również prognozy dla gospodarki, zaznaczając iż „wzrost gospodarczy będzie niższy”. Odniósł się także do kwestii inflacji: „Inflacja będzie spadała. Ceny będą rosły, ale będą rosły wolniej. Jest to m.in. wpływ Chin, które przestały być globalnym strażnikiem inflacji”.

W części otwierającej głos zabrali przedstawiciele NielsenIQ: Małgorzata Cichecka, Advanced Analytics Director, oraz Konrad Wacławik, Head of Retailer Services, którzy zaprezentowali wyniki badań trendów konsumenckich.

W ramach debaty inauguracyjnej liderzy rynku i eksperci przeanalizowali strategiczne wyzwania dla handlu. Omówili kwestie związane m.in. z kryzysem energetycznym, wysokimi kosztami działalności, inflacją, zmianą zachowań zakupowych konsumentów, otoczeniem legislacyjnym, inwestycjami w zrównoważony rozwój i digitalizację.

Podczas kolejnego panelu prelegenci skupili się na zagadnieniach dotyczących konsumenta, takich jak: pojawienie się nowego typu konsumenta (napływ klientów z Ukrainy), zmiana nawyków zakupowych Polaków, będąca następstwem sytuacji gospodarczej, wpływ zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej na postawy konsumentów. Omówione zostały trendy i technologie, które usprawniają handel. Eksperci przedstawili przykłady zastosowania nowych technologii w handlu tradycyjnym i internetowym. Zwrócono uwagę także na procesy kształtujące współczesny rynek, m.in. rozwój handlu detalicznego, przekształcanie placówek handlowych, wielokanałowe dotarcie do klienta, budowanie doświadczeń klienta na każdym etapie ścieżki zakupowej oraz zachowanie synergii między handlem stacjonarnym a e-commerce.

Następnie akcent przeniesiono na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. W spektrum poruszanych tematów znalazły się m.in.: ograniczenie negatywnego wpływu firm na środowisko, zrównoważony rozwój w regulacjach i przepisach, budowania świadomości ekologicznej klientów, zarządzanie śladem węglowym czy zjawisko greenwashingu.

Zwieńczeniem Kongresu była debata „Handel jest Kobietą”, moderowana przez Renatę Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHiD, Vice-President EuroCommerce. Prelegentki przeanalizowały czynniki odgrywające rolę w powstawaniu luki płacowej, przedstawiły zasadę równości wynagrodzeń w świetle obowiązujących przepisów prawa, omówiły dobre praktyki sieci handlowych w obszarze równości płac oraz wskazały na pozytywne aspekty wdrażania polityki wspierania kobiet w równym dostępie do wynagrodzeń.

Integralną częścią Kongresu była Strefa Innowacji, w której wystawcy zaprezentowali nowatorskie rozwiązania technologiczne i produktowe.

V Kongres Nowoczesnej Dystrybucji uświetniła Modern Retail Gala, połączona z ceremonią wręczenia statuetek Modern Retail Awards najbardziej prężnym i innowacyjnym przedsiębiorcom, którym udało się osiągnąć sukces w warunkach trudnego otoczenia gospodarczego.

Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursowych otrzymały firmy:
LOCAL PRODUCTS: Ogrodnictwo Łukasz Kaminiarz
LOCAL PRODUCTS: MBF
LOCAL PRODUCTS: Rajpol, właściciel marki POLA
PRODUCT INNOVATION – FOOD: Food Jack
PRODUCT INNOVATION – FOOD: Purella Superfoods
PRODUCT INNOVATION NON-FOOD: STEGU
INNOVATIVE TECHNOLOGY: ID LOGISTICS POLSKA
INNOVATIVE TECHNOLOGY: Productive24
INNOVATIVE TECHNOLOGY: Talkin’ Things
SUSTAINABLE DEVELOPMENT & ESG: Hilton Foods Poland

W gronie prelegentów V Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji wystąpili m.in.:

Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, MRiT
Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju / CEO & CSO, IKEA Retail
Andrzej Jackiewicz, Prezes Zarządu, MediaMarktSaturn Polska
Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHiD, Vice-President EuroCommerce, Przewodnicząca Rady Programowej Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji
Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy, UOKiK
Marcin Łojewski, Członek Zarządu, Kaufland Polska
Jean-Philippe Magre, Head of E. Leclerc Polska
Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Żabka
Juan Manuel Morales, President, EuroCommerce
Tareck Ouaibi, Prezes Zarządu, Carrefour Polska
Małgorzata Piekarska, Dyrektor Marki, Konceptów, Data, Digital & IT, Auchan
prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW
dr inż. Tomasz Rzeźniczak, CEO, 4Semantics
Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North, TOMRA Systems ASA
Artur Sarosiek, CEO, Energy Solution
Jan Słowik, Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Lidl Polska
Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
Paweł Stolecki, Dyrektor Operacyjny, Jeronimo Martins Polska
Nils Swolkień, Prezes Zarządu | CEO, Decathlon Polska
Paweł Świętochowski, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Biznesu, Castorama Polska
Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu, Rekopol
Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska

Pełna lista prelegentów.

Partnerzy V Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji
Partnerzy Strategiczni: Accenture, BNP Paribas, Fundacja Polska Bezgotówkowa, JTI,
Limitless Technologies, Mastercard
Partnerzy: Energy Solution, Exorigo-Upos, Foodwell, FutureMind, ID Logistic, Rekopol, Relex Solutions, Tomra, Tuatara, Zebra Technologies, ABAK, PROFES CAPITAL
Sponsor: Piwniczanka-Zdrój
Partnerzy Strefy Innowacji: Food Jack, Gleevery, iPro, Planeat, Rajpol, właściciel marki Pola
Patron Multimediów: M-Sound
Patroni medialni: Rzeczpospolita, WP.pl, money.pl, Comparic.pl, Comparic24.tv, dla Handlu, E-commerce portal, LOGISTYKA, Newspoint, Poradnik Handlowca, Wiadomości Handlowe, Sare

Organizatorami Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji są: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz MMC Polska.

Więcej informacji na stronie wydarzenia:
https://dystrybucja.pl/

 

Fotorelacja:

Kongres

Gala

 

Wideorelacja