Ustawa o odpadach

Ustawa o odpadach

W dniu 26 lipca prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa – poza kilkoma wyjątkami – wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z przepisami odpady będzie można magazynować tylko przez rok, a nie jak obecnie przez trzy lata, a wprowadzenie kaucji finansowych dla ubiegających się o zezwolenie na magazynowanie lub składowanie odpadów ma zabezpieczyć samorządy przed porzucaniem śmieci.

Ubieganie się o zezwolenie będzie wymagać uzyskania opinii straży pożarnej, wnioskujący będzie musiał ponadto posiadać na własność teren, na którym będą magazynowane albo przetwarzane odpady i będzie zobowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli. O zezwolenie nie będzie się mogła ubiegać osoba karana.

Po zmianie przepisów wzrosną też opłaty za zezwolenie na obrót odpadami z zagranicą – z 1,4 tys. zł do 14 tys. zł. Nowelizacja zakłada kary administracyjne za niezgodne z prawem zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie bez wymaganego zezwolenia – wahać się one będą od 10 tys. do 1 mln zł.