Ułatwienia w podatku VAT

Ułatwienia w podatku VAT

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzenia ułatwień w systemie poboru podatku od towarów i usług (VAT). POHiD przesłał swoje uwagi, wypracowane przez ekspertów w ramach grupy podatkowej. Nasze propozycje zostały przedstawione MF zarówno podczas spotkań dwustronnych, jak i w przesłanym stanowisku.

Propozycje POHID z poprzednich lat w zakresie uproszczenia stawek VAT i przejścia z klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN w zakresie właściwego przyporządkowania towarów do stawek podatku VAT zostały przez Ministerstwo Finansów uznane za ważne i resort zadeklarował chęć podjęcia prac w tym zakresie.

Kolejne nasze propozycje przedstawione MF dotyczą m.in. usunięcia konieczności posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów dla odliczenia podatku naliczonego od tej dostawy, przywrócenia możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT przez innych podatników niż mali oraz zmian w zakresie deklaracji na potrzeby podatku VAT. Mamy nadzieję, że propozycje POHiD zostaną uwzględnione przez resort finansów, co przyczyni się do uproszczenia regulacji dotyczących podatku od towarów i usług dla wszystkich podatników.