Szkolenie dot. RODO w sieciach handlowych

Szkolenie dot. RODO w sieciach handlowych

W poniedziałek, 13 listopada, odbyło się w siedzibie POHiD szkolenie „RODO. Ustawa o ochronie danych osobowych – wdrożenie w sieciach handlowych”. Podczas szkolenia podejmowano kwestie dotyczące m.in. formy prawnej reformy sektora danych osobowych, podstawowych obowiązków administratora danych, a także zadań i funkcji inspektorów ochrony danych (tzw. DPO – data protection officer).

Przypominamy, że RODO wejdzie do stosowania 25 maja 2018 r. RODO dotyczyć będzie wszystkich podmiotów, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, niezależnie od ich wielkości i skali działania.

– Największym wyzwaniem stojącym przed sektorem handlowym, jak i innymi sektorami jest redefiniowanie polityki ochrony danych osobowych pod wymogi wprowadzane przez RODO i prawo krajowe w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych – powiedział Karol Stec, Dyrektor ds. Koordynacji Projektów w POHiD. – Bardzo ważnym zagadnieniem w tym kontekście jest przeprowadzenie weryfikacji posiadanych procedur dotyczących danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich retencji czy np. procedur rekrutacji. Istotne będzie także zapewnienie przejrzystości w zakresie ochrony danych, np. poprzez zatwierdzanie sektorowych kodeksów postępowania czy wprowadzenie certyfikacji, w czym istotną rolę odegrać powinny organizacje branżowe – dodał Karol Stec.