Stanowisko POHiD ws. systemu Nutri-Score

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD:
W obliczu toczącej się w przestrzeni publicznej dyskusji dotyczącej systemu Nutri-Score, oceniającego jakość żywieniową produktów spożywczych, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji – w imieniu firm członkowskich – pragnie podkreślić zasadność wdrożenia tego systemu na gruncie polskim. Ze względu na rosnącą potrzebę wprowadzenia rozwiązań sprzyjających poprawie żywienia i biorąc pod uwagę naukowe potwierdzenie potencjału systemu Nutri-Score w zakresie kształtowania prozdrowotnych wyborów zakupowych konsumentów, sieci handlowe zrzeszone w POHiD, w ramach polityki odpowiedzialności społecznej, a także troski o poprawę zdrowia Polaków, angażują się w promowanie idei zrównoważonej diety i jako element tej polityki wdrażają wraz z producentami system Nutri-Score, m.in.: w zakresie marek własnych. Implementacja systemu ma na celu przeciwdziałanie chorobom dietozależnym, w tym nowotworom, na które cierpi aż 12 mln Polaków, jak również otyłości, cukrzycy typu 2 i chorobom sercowo-naczyniowym. System jest wspierany przez uznane instytucje w dziedzinie zdrowia i żywienia, m.in. Międzynarodową Agencję ds. Badań nad Rakiem (IARC), działającą w ramach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a w Polsce – przez Federację Konsumentów. Również Główny Inspektorat Sanitarny nie widzi przeciwskazań dla wdrażania systemu Nutri-Score. Niewątpliwą zaletą Nutri-Score jest ułatwienie konsumentom dokonywania bardziej optymalnych wyborów żywieniowych już przy półce sklepowej, dzięki oznakowaniom umieszczonym na froncie opakowania, tzw. FoPNL (front-of pack nutrition labelling).

Nutri-Score klasyfikuje produkty według pięciu kategorii – od A do E, czemu towarzyszy kod kolorystyczny. System opiera się na promowaniu składników korzystnych (błonnik, białko, warzywa, owoce, strączki, orzechy wybrane oleje i oliwa z oliwek) oraz zachęcaniu do mniejszego spożycia tych, które w diecie należy ograniczać (cukry, tłuszcze nasycone, sód pochodzący z soli oraz energia). Stosuje ten sam sposób oceny w stosunku do wszystkich produktów spożywczych, bez względu na ich stopień przetworzenia. Nutri-Score nie wyklucza ani nie faworyzuje żadnych produktów czy wybranych grup żywności. Wskazuje jedynie zalecaną ilość lub częstotliwość spożycia, co jest całkowicie zgodne z wytycznymi żywieniowymi. W rezultacie, każdy produkt może znaleźć swoje miejsce w diecie, co przekłada się na jej lepsze zbilansowanie.

ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA WDROŻENIEM SYSTEMU NUTRI-SCORE

1. Nutri-Score jest systemem zrozumiałym. Proste (oparte na kolorach), a jednocześnie kompleksowe oznakowanie symbolem Nutri-Score intuicyjnie pomaga dobierać odpowiednie produkty w ramach tych samych kategorii, sprawiając, że dieta może być lepiej zbilansowana.
2. Nutri-Score jest systemem obiektywnym, obliczanym na podstawie zawartości składników w 100 g lub 100 ml produktu, co umożliwia porównywanie między sobą produktów tej samej kategorii.
3. Nutri-Score jest systemem wiarygodnym, opartym na danych naukowych. Został opracowany przez naukowców specjalizujących się w epidemiologii żywieniowej i jest obecnie systemem znakowania żywności o najsilniejszym naukowym fundamencie.
4. Nutri-Score jest systemem całościowym, oceniającym produkt jako całość, a nie poszczególne składniki, dzięki czemu dostarcza pogłębionych informacji o wartości żywieniowej produktu.
5. Nutri-Score spełnia wymagania formalne zgodności z przepisami UE.
6. Nutri-Score wykazuje pozytywny wpływ na zmiany zachowań zakupowych konsumentów pod względem zbilansowania diety, co zostało potwierdzone naukowo.
7. Nutri-Score został pozytywnie oceniony i jest wspierany przez Międzynarodową Agencję ds. Badań nad Rakiem IARC, pozarządowe organizacje konsumenckie, np. Europejską Organizację Konsumencką BUEC oraz FoodWatch, a w Polsce – Federację Konsumentów.
8. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem IARC uznała Nutri-Score za jeden z ważnych elementów strategii walki z chorobami dietozależnymi, który wspiera profilaktykę nadwagi i otyłości.
9. System Nutri-Score podlega ciągłej ewolucji, za co odpowiedzialna jest jego Rada Naukowa, uwzględniająca zmiany wynikające z najnowszych badań i postępu nauki w kontekście budowania zrównoważonej diety oraz postulatów wypływających z poszczególnych krajów UE, które akredytowały Nutri-Score.
10. System Nutri-Score realizuje cele określone przez Komisję Europejską odnośnie wdrożenia na terenie UE oznaczania wartości odżywczych z przodu opakowania (FoPNL, front-of pack nutrition labelling). Prace Komisji nad propozycją zasad takiego systemu mają zakończyć się w tym roku.
11. System Nutri-Score jest zgodny z pierwszym celem operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, tj. profilaktyką nadwagi i otyłości.