Stanowisko POHiD ws. podniesienia progu kradzieży

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD:

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji negatywnie ocenia przyjętą przez Komisję Nadzwyczajną do Spraw Zmian w Kodyfikacjach poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, podwyższającą próg pomiędzy kradzieżą stanowiącą wykroczenie a kradzieżą będącą przestępstwem z 500 zł do 800 zł. Z perspektywy branży handlowej podwyższenie progu aż o 300 zł będzie zachętą dla przestępców, zwłaszcza w warunkach pogarszającej się sytuacji ekonomicznej z powodu wysokiej inflacji, gdy pokusa łatwego zarobku staje się coraz silniejsza. Apelujemy do Senatu RP o rezygnację z wdrożenia proponowanej zmiany z uwagi na konsekwencje dla przedsiębiorców w postaci wzrostu skali kradzieży w placówkach handlowych.

Uważamy, iż podniesienie progu kradzieży o 300 zł stanowi w okresie kryzysu, jaki dotyka wielu uczciwych Polaków, niezrozumiałą zachętę dla zawodowych złodziei i z tego powodu jest wątpliwe etycznie.

Zwracamy ponadto uwagę, że przedsiębiorcy branży handlowej zmagają się z problemem kradzieży dokonywanych przez grupy przestępcze, które coraz śmielej sobie poczynają, a proceder ten w ostatnim czasie zdecydowanie narasta. Omawiana zmiana nie pomoże przedsiębiorstwom, a jedynie zachęci sprawców kradzieży do przestępczej aktywności. Niezrozumiała jest dla nas sytuacja, kiedy „waloryzuje się” próg wykroczenia znacznie powyżej wartości inflacji i buduje się dodatkową zachętę dla przestępców, kosztem uczciwych obywateli, którzy będą ponosić konsekwencje takich zmian jako przedsiębiorcy (koszty dodatkowych zabezpieczeń i ponoszonych strat).