STANOWISKO POHiD ws. manifestacji NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD:
W związku z zapowiedzią manifestacji, organizowanej przez NSZZ Solidarność z udziałem pracowników sieci handlowych w dniu 4 listopada br., Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tej formy wywierania nacisku na pracodawców handlu. Firmy zrzeszone w POHiD prowadzą regularny dialog ze związkami zawodowymi na poziomie zakładowym. POHiD stanowczo nie zgadza się z zarzutami stawianymi przez związkowców, a dotyczącymi warunków pracy w handlu. Zarzuty te są bezpodstawne. Nasza branża, skupiająca największych prywatnych pracodawców w Polsce, od wielu miesięcy skutecznie przeciwdziała następstwom przemian demograficznych w postaci deficytu kadr. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa i rosnącą inflacją, utrzymuje miejsca pracy, zapewnia konkurencyjne na tle innych sektorów warunki zatrudnienia oraz inwestuje w bezpieczeństwo sanitarne swoich pracowników i klientów. Pragniemy zauważyć, iż w ciągu roku średnia pensja pracowników sklepów wzrosła o ok. 9%. Dodatkową formę wsparcia stanowią benefity skierowane do pracowników oraz ich rodzin, a także premie finansowe. W 2020 roku wartość tych pierwszych w skali firm członkowskich POHiD wyniosła aż 290 mln zł. Sieci handlowe odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów, rozwijają i inwestują w nowe technologie i serwisy pozwalające na szybszą, łatwiejszą i bardziej bezpieczną obsługę klientów. Wszystko to realizowane jest w warunkach nowych, dotkliwych obciążeń podatkowych nałożonych na naszą branżę.

Faktem jest, iż handel boryka się obecnie ze znacznym deficytem kadr. W wyniku procesów naturalnych i migracji kurczą się zasoby pracy. Na przestrzeni lat 2000-2020 liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się prawie o 1,5 mln. Według danych GUS w II kwartale br. zanotowano łącznie 145,8 tys. wakatów, z czego najwięcej w firmach związanych z handlem – 28,7 tys. Pragniemy zauważyć, iż nie tylko handel dotknięty jest problemem deficytu pracowników. Na brak rąk do pracy narzekają również m.in.: budownictwo, przemysł, logistyka.

W celu przeciwdziałania niedoborom kadr branża zabiega o rządową pomoc w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Oczekiwane byłoby zatem wsparcie ze strony NSZZ Solidarność w dialogu branży z rządem i wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań w tym obszarze.

Mimo trudnej sytuacji demograficznej, to właśnie handel detaliczny zatrudnia co 9. pracownika przedsiębiorstw w Polsce. Międzynarodowe sieci handlowe stawiają na stabilność zatrudnienia, inwestując w pracowników i wspieranie talentów. W odróżnieniu od innych branż, zapewniamy pracownikom stałe umowy o pracę, możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, szybkie ścieżki kariery i perspektywę awansu wewnętrznego, a ponadto godne warunki zatrudnienia: konkurencyjne płace, premie finansowe, liczne benefity pozapłacowe, specjalistyczną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych. W handlu znajdują pracę ludzie młodzi, na początku drogi zawodowej, a ponadto grupy społeczne zagrożone wykluczeniem, np. z racji wieku, sytuacji rodzinnej czy wykształcenia, m.in.: osoby 55+, samotne matki czy osoby z wykształceniem podstawowym, które mogłyby napotkać na problemy ze znalezieniem pracy w innych branżach.

Pragniemy podkreślić, iż płace w handlu detalicznym rosną dużo szybciej niż w innych branżach. Handel detaliczny znalazł się na 5. miejscu listy branż pod względem wzrostu wynagrodzeń od czasu przed pandemią. W ciągu roku średnia pensja pracowników sklepów wzrosła o ok. 9%. Zarobki w handlu przewyższają niejednokrotnie płace w sektorze finansów publicznych, tzw. budżetówce. Początkujący kasjer z wykształceniem podstawowym może zarabiać więcej niż początkujący nauczyciel czy policjant, posiadający dyplom szkoły wyższej.

Pragniemy zauważyć, że branża handlowa została mocno obciążona nowymi podatkami. Kumulacja obowiązujących danin, m.in. podatku handlowego, opłaty cukrowej czy podatku galeriowego, oraz planowanie przez rząd nowych obciążeń w ramach Polskiego Ładu, jak choćby minimalnego podatku dochodowego, w obliczu rekordowej inflacji, ma negatywny wpływ na rentowność branży, a w konsekwencji na przyszłe procesy rekrutacyjne. Firmom coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjne warunki płacowe. POHiD wielokrotnie zwracał się do polskiego rządu z apelem o zapewnienie względnie stabilnego i sprzyjającego inwestycjom otoczenia legislacyjnego, przede wszystkim zaś zmniejszenie presji podatkowej, która hamuje dalszy rozwój branży.

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD są od blisko trzech dekad motorem rozwoju polskiej gospodarki. Zainwestowały w Polsce ponad 60 mld euro oraz stworzyły 250 tys. nowoczesnych miejsc pracy, wspierając w ten sposób rozwój społeczności lokalnych i przyczyniając się do podniesienia poziomu życia społeczeństwa. Sieci handlowe są także odpowiedzialnym Pracodawcą, który przestrzega najwyższych standardów etycznych, praw człowieka oraz obowiązującego prawa, a ponadto zapewnia przejrzyste, godne i sprawiedliwe warunki pracy wszystkim pracownikom.