STANOWISKO POHiD ws. decyzji TSUE dotyczącej podatku handlowego

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD:

Decyzja TSUE w sprawie podatku handlowego będzie miała negatywny wpływ na branżę handlową w Polsce. Podatek handlowy jest narzędziem oddziaływania na strukturę konkurencji na rynku poprzez uprzywilejowanie określonej grupy podmiotów. Był projektowany w innej rzeczywistości gospodarczej i jest wdrażany w najtrudniejszym okresie dla branży, mocno osłabionej skutkami pandemii.

Z uwagi na kryzys gospodarczy, będący następstwem pandemii koronawirusa, mamy do czynienia z problemem podwyższonej inflacji, zmianą struktury popytu w handlu poprzez odpływ klientów do sklepów online, a także obniżoną rentownością sklepów, potęgowaną zakazem handlu w niedziele i święta, jak i nakładami finansowymi na rzecz bezpieczeństwa klientów i pracowników w okresie pandemii.

Obciążenie handlu nową daniną spowoduje osłabienie branży, co przełoży się na wolniejsze tempo rozwoju PKB, w którym udział handlu wynosi 17%.

Według ekspertów rynkowych podatek handlowy przyniesie negatywne skutki dla klientów i polskich dostawców, poprzez presję na wzrost cen detalicznych oraz ograniczenie dostępności części asortymentu dla klientów.

Może mieć wpływ na zmianę struktury rynku sprzedaży detalicznej w Polsce.
Eksperci ostrzegają przed negatywnymi skutkami dla sektora żywnościowego – poprzez potencjalną redukcję kanału dystrybucji, osłabienie lub zniknięcie z mapy handlowej firm z najniższą rentownością.

W konsekwencji podatek handlowy będzie miał negatywny wpływ na budżety i wydatki polskich rodzin.