Split Payment od 1 lipca

Split Payment od 1 lipca

Od 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowe rozwiązanie w postaci mechanizmu podzielonej płatności VAT, tzw. Split Payment. Rozwiązanie to zostało umieszczone w Ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Mechanizm Split Payment zakłada podział dotychczasowej płatności z VAT za towar lub usługę na dwa przelewy – jeden przelew to kwota netto faktury wpłacana na rachunek sprzedawcy, a drugi przelew to kwota podatku VAT, wpłacana na specjalny subrachunek VAT sprzedawcy.

Ten specjalny rachunek VAT będzie utworzony automatycznie w banku do rachunku firmowego przedsiębiorcy (zasada jeden specjalny rachunek VAT w jednym banku). Decyzja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności ma należeć do kupującego przedsiębiorcy. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Split Payment może ochronić przedsiębiorcę przed nieświadomym uczestniczeniem w tzw. karuzeli VAT i wyłącza solidarną odpowiedzialność w zakresie podatku VAT. Dodatkowo daje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę zwrotu podatku VAT na rachunek VAT w ciągu 25 dni.

Mechanizm podzielonej płatności stanowi jednak poważne obciążenie dla bieżącej płynności firm, gdyż przedsiębiorcy nie będą mieli swobody dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Dodatkowo to rozwiązanie będzie wiązać się z kosztami wdrożenia i prowadzenia dwóch księgowości w firmach oraz podniesie koszty obsługi bankowej.