Rok 2019 w handlu – podsumowanie

Ostatni rok w branży handlowej zdominowała kwestia podatku handlowego, dyskusji nt. zakazu handlu w niedziele, gospodarki odpadami, ustawy o marnowaniu żywności i szeregu innych ustaw związanych ze środowiskiem.

W maju br. Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do stanowiska polskiego rządu w sprawie wprowadzenia podatku od handlu, jednakże pod koniec lipca Komisja Europejska złożyła apelację do wyroku I instancji TSUE. 26 listopada Rada Ministrów przyjęła Nowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zakładający zawieszenie poboru podatku do 1 lipca br.

Rok 2019 upłynął pod znakiem debaty nt. zakazu handlu w niedziele, w którą POHiD jest aktywnie zaangażowany. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, od przyszłego roku ma obowiązywać całkowity zakaz handlu w niedziele – poza 7 niedzielami. POHiD wielokrotnie podnosił kwestię zmiany ustawy, która nie spełnia swojego nadrzędnego celu, jakim jest ochrona pracowników, a jedynie zaostrza konkurencję – z uwagi na 32 wyjątki od ustawy i nierówne traktowanie.

W pakiecie ustaw związanych z ekologią, nakładających na branżę szereg nowych obowiązków, znajduje się m.in. dyrektywa Single Use Plastic, mająca na celu ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych – poprzez zakaz wprowadzania do obrotu wybranych produktów z tworzyw sztucznych, odpowiednie znakowanie oraz osiągnięcie wysokich poziomów recyclingu.

Nowe założenia gospodarki odpadami wdrażane będą zgodnie z definicją rozszerzonej odpowiedzialności producentów. ROP określa minimalny poziom finansowania zagospodarowania odpadów przez wprowadzających.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła w życie 18 września 2019, dotyczy nałożenia na sprzedawców żywności obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy w zakresie nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne. Ustawa wiąże się z karami dla handlowców i obciążeniami administracyjnymi, mimo że to właśnie handel odpowiada zaledwie za 5% zmarnowanej żywności i od lat największe sieci współpracują na co dzień z Bankami Żywności i Caritas Polska.