Publikacja POHiD „Moc zakupów”

POHiD przygotował publikację „Moc zakupów. Jak handel detaliczny i hurtowy może przyspieszyć wzrost i kreować miejsca pracy”, opracowaną w ślad za broszurą EuroCommerce, ujmującą sprawę istotności handlu detalicznego i hurtowego dla gospodarki europejskiej w skali całej Unii Europejskiej.

Publikacja POHiD jest z jednej strony bazowym zestawem informacji o handlu, ale także manifestem do polskich deputowanych do nowego Parlamentu Europejskiego oraz do pracowników innych instytucji europejskich, wywodzących się z Polski.

W tekście staramy się pokazać kluczową rolę sektora dystrybucji w polskiej gospodarce i procesie jej transformacji. Zwracamy uwagę na szczególną, integrującą branże i sektory rolę handlu; tak oczywistą, że często niedostrzeganą. W krótkiej formie opisujemy istotę funkcjonowania handlu w Polsce, strukturę i główne trendy w sektorze oraz wskazujemy na stymulującą rolę handlu w całej gospodarce. Spoglądamy też w przyszłość sektora.

Zachęcamy do lektury !

Broszura_Moc zakupów.pdf