Projekt ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy o podatku od towarów i usług

Uwagi Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji do projektu ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Naszym zdaniem bony, których nie udało się zrealizować ze względu na upływ terminu ważności/realizacji nie powinny stanowić przedmiotu opodatkowania VAT. Propozycja zawarta w art. 8c nie wynika z implementacji dyrektywy, jak zostało to również opisane w uzasadnieniu. Założenie, że wynagrodzenie otrzymane za bon staje się wtedy usługą gotowości do realizacji dostawy lub usługi jest nieprawdziwe, bowiem za bon nie można już będzie można już nic otrzymać i nie dojdzie do jego akceptacji. Przy braku ekwiwalentności świadczeń trudno mówić o spełnieniu definicji usługi przez przeterminowany bon. Dodatkowo ustalenie stawki 23% za takie wirtualne świadczenie jest rażąco niesprawiedliwe. Pozostaje jeszcze nierozwiązana kwestia realizacji bonu po upływie jego ważności przez sklep, co często dla dobra klienta może mieć miejsce. W takiej sytuacji w związku z wcześniejszym opodatkowaniem usługi wydanie towarów powinno konsekwentnie nastąpić poza przedmiotem VAT. Dodamy tylko, że przy rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej jest to na obecnie nierealne. Interesujące jest też to że, w uzasadnieniu nie podano żadnego przykładu kraju w Europie, który takie rozwiązanie wdrożył i spotkało się ono ze zrozumieniem.

Brak zapisów w ustawie, jak postępować w przypadku rozliczenia dostawy/usługi, której wartość przekracza wartość wyemitowanego/transferowanego bonu jednego przeznaczenia. Przykład: bon na 100 zł na zakup różnych towarów/usług z tą sama stawką VAT np. 23% na 150 zł (różne towary usługi A50+B40+C60). Jak wykazać sprzedaż towarów/usług > 100zł?

Wariant Pierwszy
Sprzedaż każdego towaru umniejszona ma być o 66,66% tj. A33,33+B26,67+C40

Wariant Drugi
Sprzedaż wybranego towaru umniejszona maksymalnie jak to możliwe tj. A0+B0+C50 lub A50+B0+C0

Uwagi do projektu ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług >>