Postępy UE w przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności

Podkreślają one istotne przepisy prawa UE i możliwe sposoby rozważania przez kraje UE działań krajowych, mających na celu zniesienie barier redystrybucji żywności.

EuroCommerce podkreśliło, że kraje powinny przyjrzeć się inteligentnym, uzupełniającym się działaniom, zarówno ustawowym, jak i dobrowolnym, aby zachęcić wszystkich interesariusz do podejmowania pozytywnych działań. Bardzo dobrym przykładem jest nowa ustawa, która zakłada wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji obejmującej darowizny we Włoszech. Francuskie działania mające na celu obniżenie podatku dochodowego od darowizn stanowią kolejny dobry przykład zachęcania do darowizn żywności przez władze państwowe.