POHiD współautorem broszury „Zrównoważony łańcuch dostaw”

Ministerstwo Gospodarki wydało broszurę „Zrównoważony łańcuch dostaw”. Opracowano ją na zlecenie Grupy ds. Zrównoważonej Konsumpcji stanowiącej jedną z czterech grup roboczych wspierających prace międzyresortowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Przewodniczącą Grupy jest Pani Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.

Broszura porusza treści odnoszące się do odpowiedzialnego łańcucha dostaw żywności z punktu widzenia producenta, dystrybutora oraz konsumenta. Postępowanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności i wspólne dążenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji do eliminowanie negatywnego wpływu na otoczenie jest zadaniem niełatwym, ale coraz częściej realizowanym na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego.