POHID wspiera „Produkt polski”

POHID wspiera „Produkt polski”

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD konsekwentnie wspierają rozwój polskich producentów i eksport polskich produktów na rynkach międzynarodowych. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Produkt polski”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpisuje się w strategię działania firm członkowskich POHiD.

Od początku działania na polskim rynku członkowie POHiD kładą duży nacisk na rozwój produktów regionalnych, pochodzących od lokalnych firm wytwórczych. „Firmy zrzeszone w POHiD są kluczowym partnerem dla krajowych producentów. Ok. 90 proc. oferowanych w sieciach produktów to produkty rodzime, pochodzące od polskich dostawców i wytwórców płodów rolnych. Współpraca z dużymi sieciami handlowymi dla wielu polskich firm stała się ważnym impulsem do rozwoju i stałego podnoszenia jakości produktów” – podkreśla Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHiD.

Dzięki analizie globalnych trendów, pogłębionym analizom preferencji polskiego konsumenta oraz wieloletniej współpracy z polskimi producentami sieci handlowe kreują nowatorskie rozwiązania w zakresie jakości rodzimej żywności. W trosce o zapewnienie najwyższych standardów jakości żywności POHiD niezwykle aktywnie angażuje się w dialog z innymi interesariuszami, z administracją państwową i przetwórcami oraz blisko współpracuje z organami kontroli urzędowej. Firmy POHiD były pionierami wdrażania na rynku polskim ogólnoświatowych systemów utrzymania jakości i innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.

Sieci handlowe stale pracują nad rozszerzeniem asortymentu i – w oparciu o żywność produkowaną w Polsce – starają się zaspokoić oczekiwania konsumenckie, zgodnie z bieżącymi trendami, oferując produkty lokalne, organiczne, linie bio i fit.

Wiele firm członkowskich POHiD podejmuje od lat działania, które otwierają polskim producentom i dostawcom drogę na międzynarodowe rynki, promuje polską żywność i polskie rolnictwo, podkreślając ich wysoką jakość. „Wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem sieci skupionych w POHiD przekracza 10 mld zł rocznie” – dodaje Prezes Juszkiewicz.

Liderzy branży detalicznej zrzeszeni w POHiD dokładają wszelkich starań, aby produkty oznakowane marką „Produkt polski”, obecne już od dawna na półkach krajowych sklepów, były jak najczęstszym wyborem polskich konsumentów. Sieci są zaangażowane w liczne projekty propagujące zdrowy styl odżywiania i produkty regionalne. W szeregu kampanii promocyjnych podkreślają kluczową rolę krajowych producentów w budowaniu asortymentu.

POHID wspiera swoich członków, prowadząc aktywną politykę informacyjną w tym zakresie. Rozwój polskich firm, produktów regionalnych i ekologicznych oraz eksportu polskich produktów będzie jednym z motywów przewodnich Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji, którego Partnerem jest POHiD.

Firmy członkowskie POHID, będąc rzecznikiem patriotyzmu gospodarczego, wyrażają nadzieję, iż marka „Produkt polski” stanie się wspólnym sukcesem wszystkich stron zaangażowanych w kampanię. Liczą również na zacieśnienie współpracy zarówno z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i KOWR-em.

Szczegółowe informacje na temat kampanii “Produkt polski”:

https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/