POHiD w Radzie Konsultacyjnej Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

POHiD w Radzie Konsultacyjnej Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji włączyła się w prace Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Pakt został zawarty w kwietniu br. Zawiązała go grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań, a także organizacje branżowe i pozarządowe. Celem Paktu jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.

Deklaracja powołania Paktu została podpisana 16 kwietnia 2019 roku przez firmy i organizacje: ALPLA Poland, Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, CSR Consulting, Global Compact Network Poland, Grupa Spółek Danone w Polsce, Nestlé Polska, PepsiCo Poland, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska i WWF Polska.

Do Rady Konsultacyjnej Paktu należą: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Inicjatorem powołania Paktu jest CSR Consulting.

Sygnatariusze Paktu zobowiązali się do końca 2019 roku stworzyć Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. Do pracy nad dokumentem zaproszą szerokie grono podmiotów, aby dokument traktował temat kompleksowo i w sposób pogłębiony. W kolejnych latach sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030.

Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych przyczynia się do realizacji 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju, który wyznacza ramy odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Stanowi także krok w stronę osiągnięcia Celu 9. dotyczącego innowacji w przemyśle i Celu 14. dotyczącego ochrony życia pod wodą. Jego podstawą jest Cel 17.: Partnerstwo na rzecz Celów.

Strona internetowa Paktu: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/polski-pakt