POHID patronem konferencji na temat zapobiegania stratom finansowym

 POHID patronem konferencji na temat zapobiegania stratom finansowym

POHiD objął swoim patronatem honorowym bezpłatną konferencję „COMPLIANCE. Zapobieganie stratom finansowym i utracie reputacji firmy”, organizowana przez redakcję miesięcznika My Company Polska w dniu 13 października 2016 r. w hotelu Novotel w Warszawie.

Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak dzięki prawidłowemu wdrożeniu i stosowaniu reguł compliance przedsiębiorcy mogą uniknąć lub istotnie ograniczyć wiele ryzyk, wśród których najistotniejsze są: nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji firmy, konflikt interesów, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, dyskryminacja i mobbing, naruszenie zasad ochrony danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a także korupcja. Każde z wyżej wymienionych ryzyk może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe i reputację przedsiębiorcy.

W sprawie szczegółów i możliwości rejestracji uczestnictwa zapraszamy na stronę organizatora:
http://konferencje.mycompanypolska.pl/compliance/