Konferencja IBRKK

Konferencja IBRKK

POHiD jest patronem konferencji „Handel w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r.”, organizowanej przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 16 stycznia br. Podczas konferencji Prezes POHID Renata Juszkiewicz weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Jak nowe uwarunkowania prawne mogą wpłynąć na rozwój handlu?”.

Konferencja IBRKK jest poświęcona ocenie rozwoju handlu wewnętrznego w latach 2011-2016 oraz wymianie myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat determinant rozwoju handlu detalicznego i hurtowego w perspektywie 2020. Podczas konferencji przedstawiony zostanie nowy raport o stanie handlu wewnętrznego w Polsce oraz wygłoszone zostaną prelekcje na temat:

  • sprzedaży detalicznej żywności w Polsce i UE,
  • znajomości zachowań klientów jako podstawie budowy strategii rozwoju przedsiębiorstw handlowych,
  • obszarów ryzyka w działalności krajowych producentów marek własnych,
  • supermarketów społecznych jako nowego wymiaru CSR i ich wkładu w zrównoważony rozwój.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele IBRKK, Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu w  Rzeszowie, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, organizacji branżowych (PIH, NRZHiU, PFPŻ), przedstawiciele sieci handlowych, niezależni eksperci rynku FMCG.