POHiD w koalicji na rzecz optymalizacji produktów żywnościowych w Polsce

POHiD w koalicji na rzecz optymalizacji produktów żywnościowych w Polsce

We wtorek, 5 grudnia, w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie został podpisany list intencyjny inaugurujący współpracę na rzecz optymalizacji produktów żywnościowych w Polsce.

Sygnatariuszami porozumienia są Instytut Żywności i Żywienia oraz podmioty zrzeszające przedsiębiorców: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP), POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków oraz Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu.

Jest to pierwsza tak szeroko zakrojona inicjatywa na rzecz zmiany składu produktów żywnościowych (tzw. reformulacji). Naukowcy, producenci żywności, handlowcy i restauratorzy połączyli siły, aby wspólnie zadbać o lepsze żywienie Polaków. Wkrótce rozpoczną się prace nad szczegółowymi zaleceniami dla poszczególnych kategorii produktów i kanałów dystrybucji.

Inicjatywa będzie realizowana we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia, który pełni wiodącą rolę w zakresie propagowania zasad racjonalnego żywienia oraz promocji zdrowego stylu życia, a zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 odgrywa również znaczącą rolę w zakresie promowania rozwiązań reformulacyjnych w Polsce i na forum Unii Europejskiej.

– Poprawa jakości żywieniowej produktów żywnościowych i ułatwienie konsumentom dostępu do tzw. zdrowszej opcji są wskazywane jako jedno z istotnych działań mających na celu zahamowanie niekorzystnych trendów, takich jak nadwaga i otyłość. Wytyczne w tym zakresie zawarte są m.in. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Istotna jest również konieczność dopasowania celów optymalizacyjnych do potrzeb i nawyków żywieniowych polskich konsumentów. Współpraca nauki i przemysłu w tej dziedzinie niewątpliwie może przyczynić się do poprawy jakości żywieniowej żywności w Polsce oraz korzystnych zmian w obszarze zdrowia publicznego – powiedział podczas konferencji prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie optymalizacji produktów spożywczych w Polsce doskonale wpisuje się w aktualne zalecenia Unii Europejskiej, co podkreślił Przewodniczący Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia ­ Wojciech Kałamarz: Unia Europejska zaleca krajom członkowskim wprowadzanie krajowych planów ulepszania produktów spożywczych. Rekomendowane jest podejmowanie działań przy współpracy z producentami żywności, sprzedawcami detalicznymi oraz sektorem gastronomii, aby zachęcić do ulepszania produktów spożywczych zgodnie z wytycznymi sektora zdrowia i promocji zdrowych wyborów żywieniowych w celu ułatwienia ich podejmowania. Polska inicjatywa zdecydowanie spełnia te oczekiwania.

W inicjatywę zaangażowana jest także Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, skupiająca największe sieci handlowe.

– Zainaugurowana dziś współpraca będzie miała duże znaczenie dla poprawy zdrowia Polaków i przeciwdziałania chorobom dietozależnym. Pozwoli nam prowadzić spójne działania i zaangażować wiele podmiotów z różnych sektorów rynku na rzecz realizacji tego celu oraz kształtowania większej świadomości żywieniowej – podkreśliła Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD od lat oferują swoim klientom produkty zdrowsze, o obniżonej wartości energetycznej, z niższą zawartością cukru, soli czy tłuszczów typu trans. Wprowadzają asortyment żywności ekologicznej, a także żywności udoskonalonej poprzez wprowadzenie do jej składu np. błonnika, pełnych ziaren, składników pochodzenia roślinnego.

Ale działania te nie ograniczają się tylko do promowania samych produktów. Niektóre z sieci handlowych prowadzą systematyczne, kompleksowe akcje na rzecz zdrowego stylu życia: przygotowują dla klientów informacje dotyczące diety dostosowanej do wieku, trybu życia, oferują profesjonalne poradnictwo dotyczące odchudzania czy właściwego odżywiania, a nawet spotkania z dietetykiem.

Wiele sklepów włączyło się także się w akcję edukacyjną zachęcającą konsumentów do czytania etykiet i takiego dobierania produktów, aby były one najkorzystniejszych dla ich zdrowia. Dotyczy to nie tylko eliminacji z diety produktów wysokoprzetworzonych, ale także bardzo kalorycznych.

Oczywiście takie podejście ma wpływ nie tylko na asortyment oferowany w sklepach, ale i na cały łańcuch dostaw, na określone wymagania wobec poddostawców i spełniane przez nich normy.

– Bardzo się cieszę, że sieci są zaawansowane w pracach na rzecz zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania i promują je wśród swoich klientów. Dzisiejsze porozumienie pomoże jeszcze rozszerzyć spektrum działań i zintensyfikować je na tyle, aby miały ich realny wpływ na społeczeństwo. Jestem przekonana, że zmiana diety, także poprzez wprowadzenie do niej produktów o udoskonalonym składzie, przełoży się na zdrowie Polaków, a szczególnie młodszego pokolenia.

Podpisany dziś list intencyjny nie tylko pozwoli podjąć skuteczne działania na rzecz reformulacji, ale wypracować standardy oraz ogólnorynkowe cele dla poszczególnych kategorii produktów.