POHiD członkiem Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

POHiD członkiem Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji dołączyła do grona ponad 70 członków Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności pod patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wspólnie z firmami, instytucjami finansowymi oraz jednostkami administracji publicznej i samorządowej POHiD będzie wspierać rozwój polskiej gospodarki i upowszechniać elektroniczne instrumenty płatnicze.

POHiD jako związek pracodawców zrzeszający firmy detaliczne i dystrybucyjne jest pierwszym przedstawicielem branży handlowej w Koalicji. Wśród zrzeszonych podmiotów są zarówno przedstawiciele sektora prywatnego, jak i publicznego, a wszystkie łączy chęć wprowadzenia polskiej gospodarki na kolejny etap cyfrowego rozwoju. Wśród szczegółowych celów Koalicji znajdują się: ograniczenie wykluczenia finansowego, zmiana przyzwyczajeń płatniczych Polaków, upowszechnianie infrastruktury płatniczej, zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności elektronicznych instrumentów płatniczych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku usług płatniczych i rozliczeniowych.

„Nasze członkostwo w Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności podkreśla wiodącą rolę POHiD jako organizacji reprezentującej firmy, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania w płatnościach w oparciu o najnowsze technologie. Dla branży handlowej upowszechnienie obrotu bezgotówkowego oznacza wymierne korzyści, w tym bezpieczeństwo, a dla konsumentów to szybsza i łatwiejsza obsługa” – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. „Działania prowadzone w ramach Koalicji mają ogromne znaczenie dla handlu w Polsce, weźmy chociażby realizowany obecnie wieloletni Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020. Jestem przekonana, że z naszą wiedzą i doświadczeniem wniesiemy istotny merytoryczny wkład w prace Koalicji” – dodaje prezes Juszkiewicz.