Od 1 stycznia opłata recyklingowa za torby z tworzyw sztucznych

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta. Podpis prezydencki pod nowelizacją ustawy oznacza, że od 1 stycznia przyszłego roku lekkie torby z tworzywa sztucznego (z folii o grubości 50 mikronów) na zakupy będą dostępne w sklepach odpłatnie.

Wynika to z wprowadzenia dodatkowej opłaty recyklingowej, którą za każdą torbę pobierać będzie sklep detaliczny lub jednostka handlu hurtowego. Według Ustawy z opłaty recyklingowej zwolnione będą jedynie bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, ale tylko wówczas gdy są niezbędne ze względów higienicznych albo stanowią podstawowe opakowanie dla żywności oferowanej luzem (o ile takie działanie zapobiega marnowaniu żywności).

Wiele sklepów już pobierało opłaty za torby z tworzyw sztucznych. Od 1 stycznia do dotychczasowej kwoty zostanie doliczona opłata recyklingowa (maksymalna stawka zdefiniowana przez Ustawę wynosi 1 zł za sztukę). Ustawodawca pozostawia jednak jednostkom handlowym dowolność w tym zakresie – opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby albo może zostać doliczona do jej ceny (finalna opłata ponoszona przez konsumenta będzie się wtedy składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty).

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE, dotyczącej ograniczenia odpadów i zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Docelowo, do 31 grudnia 2019 r., poziom zużycia toreb z tworzyw sztucznych na osobę ma wynieść 90 sztuk.