Narzędzia budowania przewagi w handlu

Narzędzia budowania przewagi w handlu

W poniedziałek, 15 stycznia, w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja Współczesne narzędzia w kształtowaniu przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych, której partnerem był POHiD.

Celem konferencji było stworzenie platformy do dyskusji pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej na temat strategii budowania przewagi konkurencyjnej w handlu w wymagającym otoczeniu biznesowym, jakie jest obecnie w Polsce. Uwzględniano przy tym zarówno narastającą konkurencję, rozwój nowoczesnych technologii, ale też takie czynniki, jak postępująca konsolidacja czy zmieniające się preferencje zakupowe konsumentów, wynikające ze zjawisk demograficznych.

W ramach konferencji przedstawiciele środowisk naukowych wygłosili referaty podejmujące kwestie związane z różnymi aspektami budowania przewagi konkurencyjnej. Prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka mówiła o transformacji cyfrowej w handlu, prof. Aleksandra Grzesiuk o polskich sieciach handlowych i procesie internacjonalizacji, zaś prof. Henryk Mruk odnosił się do roli liderów w budowaniu zespołu w firmach handlowych.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział zarówno przedstawiciele uczelni wyższych, jak i organizacji pracodawców oraz biznesu, m.in. POHiD, PIH, Społem. Tematem dyskusji były sposoby budowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw w zmieniającym się środowisku rynkowym.
Wiele mówiono podczas dyskusji o otoczeniu regulacyjnym polskiego handlu. Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, wspomniała m.in. o tym, że ograniczenie handlu w niedziele, które niebawem wejdzie w życie będzie bardzo uciążliwe dla klientów.

– Ustawa wprowadzająca zakaz handlu w niedziele ogranicza konsumentom wolność wyboru, jak mają spędzać wolny czas i kiedy robić zakupy. Wielu z nas nie ma czasu na zrobienie dużych zakupów w ciągu tygodnia, nie mówiąc już o zakupie mebli, obuwia, odzieży. Takie decyzje zazwyczaj zostawialiśmy na weekend, bo wówczas mogliśmy spokojnie się nad nimi zastanowić – powiedziała Renata Juszkiewicz.

Prezes POHiD odniosła się też do doświadczeń z Węgier, gdzie wprowadzono zakaz handlu w niedziele i po niespełna roku się z niego wycofano z powodu niezadowolenia społecznego.

– Przypadek Węgier pokazuje, że ruch wcale nie przeniósł się do małych, rodzinnych sklepików, tak jak przewidują inicjatorzy ustawy. Tam klienci robili duże zakupy w supermarketach w dni poprzedzające weekend. Istnieje prawdopodobieństwo, że w Polsce będzie podobnie. Zakładamy, że w piątki i soboty poprzedzające niehandlowe niedziele klienci będą narażeni na gigantyczne kolejki, parkingi przed centrami handlowymi będą oblężone, a personel sklepów – przeciążony. Wszystko to będzie miało negatywny wpływ na komfort klientów – dodała Renata Juszkiewicz.

Wiele miejsca w debacie poświęcono nowym technologiom i ich wpływowi na rozwój handlu. Prezes POHiD zaznaczyła, że przyszłością handlu są rozwiązania omnichannel, zapewniające klientom spójne doświadczenia zakupowe zarówno online, jak i offline. A że konsumenci są coraz bardziej wymagający, sieci inwestują w e-commerce, m-commerce, w nowe rozwiązania typu click & collect, w scann & go, które sprawiają, że zakupy są jeszcze wygodniejsze i jeszcze bardziej komfortowe.

Paneliści zgodnie uznali także, że przyszłością branży jest umiejętne przetwarzanie danych dotyczących klientów, które pozwoli zaoferować usługi i produkty jeszcze lepiej dopasowane do ich potrzeb.

– Nie do przecenienia jest rola zagadnień związanych z Big Data. Będą one z pewnością stanowić o przewadze konkurencyjnej w handlu – powiedziała Renata Juszkiewicz podczas dyskusji. – Klienci oczekują już nie tylko standardowej oferty, jednakowej dla wszystkich, ale spersonalizowanej, odpowiednio dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb. Właściwa analiza preferencji zakupowych danego klienta i koszyka produktów pozwoli firmom odpowiedzieć na specyficzne oczekiwania klientów.

W dyskusji poruszano jeszcze kwestie związane z ogólnoświatowymi trendami, takimi jak starzenie się społeczeństw, coraz większy wpływ na rynek tzw. digital natives, dla których nowoczesne technologie są środowiskiem naturalnym, czy poszukiwanie przez klientów unikalnej, niszowej oferty o walorze autentyczności.