Należyta staranność podatnika VAT

POHiD w trosce o uszczelnienie systemu poboru podatku VAT i ochrony uczciwych podatników z branży handlowej przez wciągnięcie w transakcje służące wyłudzeniu podatku VAT prowadzi prace na rzecz wypracowania gwarancji ochrony. Gwarancje ochrony są niezbędne dla dużych podatników jakimi są duże sieci handlowe dokonujące dużą ilość transakcji na rynku krajowym jak i sprzedaż towarów w ramach WNT. Gwarancjami ochrony może być wypracowanie listy przesłanek tzw. należytej staranności w postaci zestawu czynności polegającej na weryfikacji kontrahenta w celu potwierdzenia jego wiarygodności jako firmy i płatnika podatku VAT. Wspomniana lista przesłanek ma być uzgodniona w ramach obecnie prowadzonych konsultacji przedsiębiorców z Ministerstwem Finansów. Konsultacje te mają zakończyć się opublikowaniem dokumentu/wyjaśnień Ministerstwa Finansów jakie działania pozwolą podatnikom skorzystać z mocy ochronnej tzw. należytej staranności określonej w prawie podatkowym.