Należyta staranność podatnika VAT

Należyta staranność podatnika VAT

13 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja  rozpoczynająca II etap konsultacji podatkowych ws. przesłanek należytej staranności w VAT. Spotkaniu przewodniczył wiceminister finansów Paweł Gruza.

POHiD został zaproszony do udziału w pracach zespołu roboczego utworzonego  w ramach drugiego etapu konsultacji podatkowych.

Prowadzone konsultacje podatkowe służą opracowaniu możliwie kompletnych i precyzyjnych przesłanek należytej staranności w VAT, których spełnienie skutkowałoby uznaniem, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się oszustwa.

Ministerstwo Finansów planuje zakończenie  procesu konsultacji podatkowych z końcem  października br. i wydaniem  ostatecznego dokumentu, w którym będą zawarte zalecane zasady postępowania przedsiębiorców, umożliwiające im zachowanie należytej staranności.

Więcej informacji o konsultacjach podatkowych.