KOMUNIKAT ws. ograniczenia handlu w galeriach handlowych

Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD:

W związku z decyzją rządu w sprawie ograniczenia działalności centrów handlowych informuję, że wszystkie sklepy spożywcze zlokalizowane zarówno w centrach handlowych, jak i poza centrami, będą otwarte na dotychczasowych zasadach. Ponadto otwarte będą sklepy przemysłowe, nieobjęte Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, działające poza galeriami handlowymi.

Ciągłość produkcji i dostaw towarów zostanie utrzymana, towar będzie na bieżąco uzupełniany, a dostawy będą realizowane w trybie ciągłym. Nie ma ryzyka braku żywności w kraju.

Apelujemy do konsumentów o nieuleganie panice ani fałszywym informacjom, jak również nietłoczenie się w sklepach i zachowanie zasad bezpieczeństwa.