Komunikat po spotkaniu Komitetu Handlu KIG

20 czerwca br. odbyło się spotkanie Komitetu Handlu KIG, na którym przedstawiono bieżące problemy branży handlowej:

 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  • Istniejący stan prawny nie służy biznesowi. Przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk zawiera niejasne sformułowania, których wykładnia sprawia problemy zarówno w relacjach producentów z dystrybutorami, jak i na gruncie postępowań sądowych.
  • Proponuje się zmianę prawa, która będzie respektowała trzy zasady: zasadę swobody umów, zasadę ekwiwalentności świadczeń oraz zasadę dobrowolności korzystania z usług.
  • Wspólnie wypracowane przez handel i producentów propozycje zapisów prawnych przyczynią się do stworzenia pewności obrotu gospodarczego oraz ograniczą ilość sytuacji spornych.
  • Proponuje się podjęcie działań legislacyjnych za pośrednictwem nowo powstałego Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Gospodarki, stworzonego w celu wsparcia działań sektora handlu.
  • Należy zauważyć, iż na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, przez sądy stosowana jest często wykładnia, zgodnie z którą samo stosowanie opłat wspierających sprzedaż stanowi utrudnianie dostępu do rynku, bez rzeczywistego zbadania, czy owo „utrudnianie” miało miejsce. Taka interpretacja jest niekorzystna zarówno dla dystrybucji, jak i dla producentów.

 

Interchange