IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności 2017

POHiD partnerem IV Kongresu Bezpieczeństwa Żywności 2017

 

Kongres Bezpieczeństwa Żywności 2017 „Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w biznesie” to wydarzenie, które porusza istotne zagadnienia rynku FMCG oraz stara się przedstawić najnowsze metody unikania i zapobiegania trudnościom w całym łańcuchu dostaw żywności.

Kongres odbędzie się 11 października 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Ze względu na istotne poruszane tematy jak i wartość merytoryczną tego wydarzenia POHiD objął patronatem IV edycję Kongresu.

W programie m.in:

  • Najnowszy stan techniki w zakresie wykrywania zafałszowań żywności.
  • Najnowsze regulacje prawne oraz aktualny stan reorganizacji urzędowej kontroli żywności w Polsce.
  • Ryzyko związane z reklamacjami klientów i żądaniem wysokich odszkodowań.
  • Workshop „Strategia promocji polskiej żywności”.
  • Wystawa innowacyjnych technologii, produktów, opakowań i rozwiązań logistycznych

Więcej informacji na stronie organizatora: http://foodcongress.org/