Informacje dot. pracy sieci handlowych w warunkach epidemii koronawirusa

Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD:

Sklepy spożywcze należące do sieci handlowych, zrzeszonych w POHiD, będą otwarte i utrzymają ciągłość produkcji, dostaw i sprzedaży towarów. 90% produktów spożywczych sprzedawanych w sieciach handlowych pochodzi od polskich dostawców, sklepy posiadają odpowiednie zaplecza magazynowe i nowoczesne centra dystrybucji, stąd nie ma ryzyka braku żywności w kraju.

Ponadto bez zakłóceń funkcjonują markety budowlane. Sieci handlowe o profilu budowlanym realizują zalecenia Głównej Inspekcji Sanitarnej i wdrażają dodatkowe procedury bezpieczeństwa, które służą ochronie zarówno pracowników sklepów, jak i klientów. Ograniczane są godziny otwarcia sklepów, limitowana jest liczba klientów na powierzchni sprzedaży, promowane są rozwiązania polegające na możliwości zamówienia przez klientów towarów on-line i ich odbioru w jednym punkcie. Dostęp do asortymentu i części zapasowych, jaki oferują te sklepy jest istotny z punktu widzenia zachowania podstawowych zasad higieny na wypadek awarii urządzeń w gospodarstwach domowych, co wzmacnia proces minimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem.

Sieci przystąpiły do wdrażania procedur, zapewniających stałą, nieprzerwaną pracę centrów dystrybucyjnych i wszystkich sklepów tak, aby zagwarantować konsumentom stały dostęp do artykułów żywnościowych i przemysłowych. Większość sieci bierze pod uwagę możliwość pracy w niedziele w wymiarze minimum 4 godzin, by zatowarować sklep i wykonać niezbędne prace porządkowe.

POHiD na bieżąco monitoruje sytuację i pozostaje w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Placówki handlowe stosują zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wdrożyły wewnętrzne procedury w zakresie bezpieczeństwa produktów i warunków sanitarnych. Pracownicy sklepów zostali wyposażeni w środki ochrony, m.in. płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki, zgodnie z zaleceniami WHO i ECDC. Promowane jest wśród pracowników regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Sieci zwracają klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1-1,5m). Część sieci instaluje osłony pleksi dla kasjerów. Zintensyfikowano regularne działania dotyczące czystości w sklepach. Przeprowadzana jest systematyczna dezynfekcja stanowisk kasowych, półek, posadzek oraz wózków i koszyków itp. z użyciem preparatów o podwyższonym działaniu antybakteryjnym. Klientów zachęca się do korzystania z płatności zbliżeniowych. Podejmowane są regularne działania informacyjne, kierowane do pracowników sklepów i klientów. POHiD zaapelował do konsumentów o nieuleganie panice ani fałszywym informacjom, jak również nietłoczenie się w sklepach i zachowanie zasad bezpieczeństwa.