II Polish Food Expert Forum

POHiD objął patronatem honorowym II Polish Food Expert Forum pt. "Perspektywy rozwoju eksportu", organizowane przez OpenLinks. Forum odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

II Polish Food Expert Forum jest kontynuacją idei spotkań biznesowych dla sektora spożywczego, które są płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli największych eksporterów, kadrę kierowniczą sektora spożywczego, reprezentantów instytucji, agencji proeksportowych, otoczenia biznesu oraz władz rządowych.

Forum będzie stanowić idealną okazję do poszerzenia informacji na temat możliwości eksportowych oraz przybliżenia szans i ewentualnych zagrożeń dla branży spożywczej wynikających z wejścia na mowe rynki zbytu.

Tematyka Forum:
•Analiza polskiego eksportu spożywczego w 2013 r. – trendy i perspektywy w handlu międzynarodowym dla branży spożywczej
•Aktualne wymagania eksportowe
•Bezpieczeństwo żywności i zarządzanie łańcuchem dostaw
•Mechanizmy finansowania eksportu i instrumenty wsparcia w handlu międzynarodowym
•Strategie firm i marek na rynkach światowych, aspekty prawne w obrocie międzynarodowym

Udział w wydarzeniu dla producentów i przetwórców branży spożywczej, rządowych agencji właściwych dla działań proeksportowych oraz branżowych stowarzyszeń i izb jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na stronie Forum: www.foodforum.pl.