I Kongres Branży Spirytusowej

I Kongres Branży Spirytusowej

POHiD objął patronatem I Kongres Branży Spirytusowej, organizowany 24 czerwca br. w Warszawie przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.
Wydarzenie to ma być okazją do dyskusji nad przemianami w branży w kontekście 25 lat transformacji ustrojowej, obecną kondycją małych i dużych producentów, potencjałem eksportowym tkwiącym w jakości i regionalnej odrębności polskich wyrobów spirytusowych oraz obecnych barier w rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Do udziału w Kongresie zaproszono szefów firm i przedsiębiorców z branży spirytusowej oraz przedstawicieli powiązanych sektorów, handlu i dystrybucji, organizacji biznesowych, administracji państwowej, Parlamentu, ekonomistów i analityków rynku. Udział w dyskusjach panelowych zapowiedzieli również goście z zagranicy m.in. Dyrektor Generalny spiritsEurope, Paul Skehan oraz Dyrektor ds. Europejskich Scotch Whisky Association, Nick Soper.