I Kongres Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

I Kongres Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

W dniach 21-22 listopada w Centrum Kongresowym Terminal Hotel we Wrocławiu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – I Kongres „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w budynkach użyteczności publicznej”. POHiD jest partnerem wydarzenia.

Kongres jest współorganizowany przez szereg wiodących ośrodków naukowych (Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego, Wyższa Szkoła Policji, Wyższa Szkoła Bankowa, UMK, Uniwersytet Opolski), instytucje bezpieczeństwa narodowego (Policja, Żandarmeria, Straż Pożarna) oraz partnerów merytorycznych i technicznych.

Celem konferencji jest identyfikacja tendencji w rozwoju współczesnych metod i narzędzi ochrony, ocena zabezpieczeń obiektów użyteczności publicznej, weryfikacja istniejących rozwiązań dot. ochrony.

Swoją obecność na Kongresie potwierdzili przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, wybranych służb i sił specjalnych, przedstawiciele Infrastruktury Krytycznej, sektora bankowego, obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, a także takich obiektów, jak centra handlowe, uczelnie, szkoły czy budynki wysokościowe.

Więcej informacji >>