Finał konsultacji społecznych ws. należytej staranności

Finał konsultacji społecznych ws. należytej staranności

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy ze stroną społeczną (w tym z udziałem POHiD) wypracowały wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie, czy przedsiębiorcy dochowują należytej staranności w VAT.

POHiD od początku brał udział w tych konsultacjach, a wynikiem wspólnych prac jest „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. „Metodyka” ma ujednolicić wskazówki dla całej administracji skarbowej dotyczące należytej staranności; zwiększyć przejrzystość działań KAS, a także określić rekomendacje dla KAS, uwzględniające te działania, które w praktyce może realnie wykonać podatnik, aby rzetelnie zweryfikować swoich kontrahentów. „Metodyka” nie ma natomiast statusu objaśnień podatkowych, a ma jedynie ułatwić KAS właściwą interpretację.

Jest to pierwszy dokument wypracowany przez MF w nowej formule współpracy, stronę społeczną reprezentowało jedynie 12 najbardziej kompetentnych organizacji, w tym także POHiD.