EuroCommerce promuje współpracę administracyjną w dziedzinie podatku VAT

Był to jeden z celów przedstawionego w ubiegłym roku planu działań w zakresie podatku VAT. Mimo że propozycja poprawy współpracy i zwalczania oszustw związanych z VAT dotyczyła głównie krajowych organów podatkowych, ma ona również bezpośredni wpływ na sytuację przedsiębiorstw i obywateli UE. Członkowie EuroCommerce podkreślali, że obecne instrumenty zwalczania oszustw podatkowych są niewystarczające.

Potrzebna jest lepsza współpraca m.in. między organami podatkowymi a organami celnymi. Niektórzy członkowie chcieli też zobaczyć postępy w zakresie funkcjonowania internetowego potwierdzania numerów VAT (VIES), który pozwala firmom na identyfikację numeru VAT partnera handlowego w innych państwach członkowskich. Oczekuje się, że Komisja przedstawi w tej sprawie wniosek ustawodawczy do końca 2017 r.