Edukacyjna kampania konsumencka „CZYTAJ ETYKIETY – CHROŃ SIEBIE I SWÓJ ŚWIAT”

Zakupy stanowią nieodłączny element naszego życia codziennego. Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi, jaki wpływ na nasze środowisko i otoczenie społeczne mają produkty, które konsumujemy.

Wszyscy mamy wpływ na to, jak będzie wyglądało otoczenie nasze i przyszłych pokoleń. Dokonując w odpowiedni sposób zakupów możemy nie tylko chronić swoje zdrowie, ale także świat. Im więcej z nas zmieni podejście do dokonywania zakupów, tym skuteczniej uda się powstrzymać postępującą degradację środowiska naturalnego, oddziaływać na producentów, aby ich działalność odbywała się z korzyścią dla zdrowia, środowiska i dobrobytu społecznego.

 

Dlatego wybierajmy produkty, które charakteryzują się wysokimi standardami środowiskowymi i społecznymi, czyli produkty zrównoważone.

 

Produkt zrównoważony to taki, o którym można powiedzieć że:

 • jest bezpieczny dla zdrowia i życia użytkowników,
 • spełnia międzynarodowe standardy środowiskowe i etyczne,
 • jego wyprodukowanie miało pozytywny wpływ na lokalną społeczność (np. poprzez zatrudnienie przez producenta osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
 • jest opatrzony informacją o aspektach środowiskowych i społecznych związanych z jego wytworzeniem, a także informacjami, jak należy go użytkować i utylizować w zrównoważony sposób.

 

Wybierając produkt kierujmy się informacjami na etykietach produktów. Należy sprawdzić:

 • skład i wartość odżywczą produktu oraz datę przydatności do spożycia
 • czy produkt pochodzi z rolnictwa ekologicznego
 • czy opakowanie produktu jest przyjazne dla środowiska
 • czy produkt wykonany jest z surowców naturalnych / biodegradowalnych
 • czy produkt ma certyfikat sprawiedliwego handlu
 • czy produkt był testowany na zwierzętach
 • czy urządzenie jest energooszczędne
 • czy urządzenie zużywa mało wody

Dzięki etykietom można dokonywać odpowiedzialnych wyborów, kupować produkty zrównoważone i pomóc światu w którym żyjemy.

 

O czym informują znaki na opakowaniach – krótki przewodnik praktyczny

Znak Ekologiczny EKO przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów i usług, które spełniają ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego życia produktu.
Certyfikat Bezpieczeństwa „B”, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, potwierdza, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia, życia i środowiska, jeśli jest użytkowany zgodnie z instrukcją producenta.
Certyfikat Jakości „Q”, również przyznawany przez PCBC, że produkt wyróżnia się ponadstandardową jakością, walorami użytkowymi i zdrowotnymi.
Certyfikat zgodności z Polską Normą potwierdza, że produkt spełnia wymagania polskiej normy właściwej dla danego produktu. Certyfikat przyznawany przez PCBC.
Znak ekologiczny Unii Europejskiej tzw. „stokrotka” przyznawany produktom, które wyróżniają się wysoką jakością i są mniej szkodliwe dla środowiska w całym cyklu życia wyrobu.
Znak ekologiczny przyznawany produktom i urządzeniom wyróżniającym się energooszczędnością.
Informacja, że produkt nie zawiera związków CFC (chloro-fluoro-carbon). Znak nie jest nadawany przez organizację certyfikującą. Umieszcza go sam producent jako deklarację, że jego produkt jest przyjazny środowisku.
Błękitny Anioł – najstarszy znak ekologiczny na świecie przyznawany w Niemczech według kryteriów stworzonych przez ministerstwo środowiska.
Zielony Punkt (der Gruener Punkt) – znak informuje, że producent wykupił licencję na jego używanie i uczestniczy w systemie recyclingu i odzysku odpadów na terenie swojego kraju.
Znak informujący, że opakowanie jest biodegradowalne.
Znaki informujące, że opakowanie nadaje się do recyclingu.
Znak informujący, że opakowanie może być wykorzystane powtórnie.
Znak przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza.
Znak ten informuje, że przy produkcji były przestrzegane normy etyczne, środowiskowe, przepisy prawa pracy, a pracownicy otrzymali sprawiedliwe wynagrodzenie. Znak przyznawany przez międzynarodową organizację FLO-Cert.
Deklaracja producenta, że produkt na etapie badań nie był testowany na zwierzętach.
BDIH – niemiecki znak ekologiczny umieszczany na kosmetykach, informujący, że do produkcji użyto wyłącznie składników naturalnych, produkt nie był testowany na zwierzętach a jego opakowanie jest biodegradowalne.
Znak nadawany przez PCBC dla kosmetyków naturalnych.
Ekoland – znak nadawany ekologicznym produktom spożywczym przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi.
Znak rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. Gwarantuje, ze 95% składników produktu pochodzi z upraw ekologicznych.
Unijne logo rolnictwa ekologicznego.
Znak rolnictwa ekologicznego nadawany przez PCBC.
Certyfikat dla żywności ekologicznej w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii.
Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że wyrób spełnia wymagania unijnych dyrektyw tzw. nowego podejścia, które są związane z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska.

 

Materiały do pobrania: