CEE CC

Wschodnioeuropejskie stowarzyszenia handlowe mówią w Brukseli jednym głosem
Jesienią 2010 r. organizacje z sektora handlu z Czech, Polski, Węgier, Rumunii, Słowacji utworzyły wspólną reprezentację ich interesów. W 2011 r. dołączyły do niej zrzeszenia handlu Łotwy, Litwy, Estonii i Bułgarii. Przewodniczącą Rady ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE CC) jest Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.

Reprezentowane w Radzie ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej stowarzyszenia chcą wspólnie zwrócić uwagę na niedopuszczalne ograniczenia jednolitego rynku wewnętrznego UE. Z punktu widzenia wielu niemieckich przedsiębiorstw handlu detalicznego obecnych w krajach Europy Wschodniej w ten sposób rozpoczęty dialog z instytucjami UE jest bardzo pomocny.

15 czerwca 2011 r. przedstawiciele CEE CC spotkali się w Brukseli z europosłami w celu nieformalnej wymiany poglądów na temat prawnych i praktycznych wyzwań dla handlu detalicznego w nowych państwach członkowskich UE. Politycy wykazali duże zainteresowanie różnymi tematami, począwszy od specjalnych — często dyskryminujących — uregulowań ochrony konkurencji dla handlu detalicznego, poprzez nieżyciowe przepisy dotyczące ochrony środowiska lub niezgodne z prawem UE przepisy podatkowe, aż po z powodzeniem obronione przepisy dotyczące restrykcyjnych godzin otwarcia sklepów. Europosłowie wezwali CEE CC do jednoznacznego przedstawienia w Brukseli ogółu przeszkód na wspólnym rynku wewnętrznym, aby także w Europie Wschodniej trwale ugruntować idee europejskie jako uznane zasady postępowania.

Pomimo (planowanego) zniesienia restrykcyjnych przepisów handlowych, np. na Słowacji i w Czechach, Bułgaria pracuje obecnie nad nowymi barierami dla rynku wewnętrznego. Ustawa o ochronie konkurencji ma zostać rozszerzona tak, że znacznie utrudni zagranicznym firmom handlowym utrzymanie w Bułgarii ich sprawdzonego na Zachodzie modelu biznesowego. Dotknęłoby to również bułgarskich konsumentów, którzy obecnie cierpią z powodu niskiej siły nabywczej i wysokich kosztów utrzymania.