Wydarzenia

Szkolenie dot. RODO w sieciach handlowych

W poniedziałek, 13 listopada, odbyło się w siedzibie POHiD szkolenie „RODO. Ustawa o ochronie danych osobowych – wdrożenie w sieciach handlowych”. Podczas szkolenia podejmowano kwestie dotyczące m.in. formy prawnej reformy sektora danych osobowych, podstawowych obowiązków administratora danych, a także zadań i funkcji inspektorów ochrony danych.

Czytaj Dalej