Stanowiska

Stanowisko POHiD w sprawie skorygowanego projektu ustawy o podatku od handlu z 3 lutego 2016

POHiD krytycznie odbiera zaproponowane założenia nowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Dokonane zmiany rozczarowują, gdyż mają charakter kosmetyczny i nie zmieniają istoty tej regulacji. Tym samym POHiD podtrzymuje swój sprzeciw wobec wprowadzenia dodatkowego podatku sektorowego. Jeśli jednak Rząd zdecyduje się wprowadzić taki podatek, to uważamy, że powinien on być powszechny, liniowy i nie wyższy niż 0,4% od przychodu firmy handlowej.

Czytaj Dalej

POHiD w sprawie ograniczenia czasu pracy w handlu w Radomiu

POHiD wyraża głębokie zaniepokojenie projektem ograniczenia czasu pracy w handlu w niedzielę na terenie Gminy Miasta Radom. Jest to kolejna próba dokonania zmian w warunkach funkcjonowania handlu w Mieście Radom, nie licząca się z realiami rynkowymi, skutkami dla rynku pracy i zaostrzeniem walki konkurencyjnej w sektorze.

Czytaj Dalej

Oświadczenie POHiD w sprawie komunikatu VISA dot. obniżki opłat interchange

POHiD z satysfakcją odnotowuje fakt publicznej deklaracji organizacji płatniczej VISA na temat redukcji opłat interchange, bazującej na kompromisowym „Programie redukcji opłat kartowych” wypracowanym przez Zespół Roboczy przy NBP. Z drugiej strony doświadczenia z wcześniejszymi propozycjami MasterCard sprawiają, że jednostronność deklaracji, skłania nas do pozostania przy poparciu dla działania regulacyjnego.

Czytaj Dalej

Komunikat w związku z informacją NBP dot. braku kompromisu w sprawie obniżek interchange

POHiD od początku prac prowadzonych w NBP popierał kompromisową koncepcję redukcji opłat interchange, zawierającą scenariusz stopniowego obniżenia opłat do poziomu średniej europejskiej. Wskutek faktycznego veto ze strony jednego z interesariuszy koncepcja ta nie weszła w życie (…) W tej sytuacji uważamy, że jedynym efektywnym sposobem rozwiązania problemu jest regulacja prawna.

Czytaj Dalej