Stanowiska

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Projekt dotyczy bardzo ważnej kwestii tj. marnowania żywności i przekazywania jej osobom potrzebującym. Niestety zaproponowane rozwiązania opierają się na obowiązkach i karach, co nie odzwierciedla idei przekazywania żywności na cele charytatywne opartej na dobrowolności.

Czytaj Dalej

Stanowisko POHiD w sprawie skorygowanego projektu ustawy o podatku od handlu z 3 lutego 2016

POHiD krytycznie odbiera zaproponowane założenia nowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Dokonane zmiany rozczarowują, gdyż mają charakter kosmetyczny i nie zmieniają istoty tej regulacji. Tym samym POHiD podtrzymuje swój sprzeciw wobec wprowadzenia dodatkowego podatku sektorowego. Jeśli jednak Rząd zdecyduje się wprowadzić taki podatek, to uważamy, że powinien on być powszechny, liniowy i nie wyższy niż 0,4% od przychodu firmy handlowej.

Czytaj Dalej

POHiD w sprawie ograniczenia czasu pracy w handlu w Radomiu

POHiD wyraża głębokie zaniepokojenie projektem ograniczenia czasu pracy w handlu w niedzielę na terenie Gminy Miasta Radom. Jest to kolejna próba dokonania zmian w warunkach funkcjonowania handlu w Mieście Radom, nie licząca się z realiami rynkowymi, skutkami dla rynku pracy i zaostrzeniem walki konkurencyjnej w sektorze.

Czytaj Dalej