Stanowiska

Stanowisko POHiD wobec nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu

W związku z wniesieniem do Sejmu RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dniu (druk 3038), dalej „Projekt”, w imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (dalej „POHiD”) wskazuję na poważne wątpliwości dotyczące zawartych w Projekcie zmian. Wątpliwości dotyczą zarówno kwestii ogólnych, jak i poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w Projekcie.

Czytaj Dalej

Stanowisko dot. nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Do Sejmu wpłynął 20 listopada projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni, którego celem jest doprecyzowanie niektórych zapisów dotyczących włączeń. Zdaniem POHiD, zmiany zaproponowane w nowelizacji to łatanie złego prawa i dalsza próba ograniczenia wolności gospodarczej.

Czytaj Dalej

Stanowisko POHiD wobec dodatkowego wolnego dnia 12 listopada

Nie znamy ostatecznego kształtu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. To stawia handel w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo Senat wniósł poprawki, które zmieniły pierwotny tekst ustawy i dopiero na kilka dni przed wejściem ustawy w życie, dowiemy się, czy handel będzie objęty zakazem pracy 12 listopada.

Czytaj Dalej

Stanowisko POHiD wobec dodatkowego wolnego dnia 12 listopada

Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która ustanawia 12 listopada dniem wolnym od pracy. Jesteśmy bardzo krytyczni wobec sposobu procedowania nowej ustawy, która została zgłoszona w poniedziałek 22 października, a we wtorek – uchwalona przez Sejm.

Czytaj Dalej

Branża o nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu

18 października br. branża handlowa, reprezentowana przez POHiD, PRCH, KRGiC oraz KLewiatan, przedłożyła Min. Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz w niektóre inne dni, zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność”.

Czytaj Dalej