Stanowiska

Dodatkowe opłaty recyklingowe w handlu 

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie będą oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zapis ten ma znaleźć się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Czytaj Dalej

SPRZECIW WOBEC ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE

27 marca odbyło się spotkanie największych organizacji reprezentujących polski handel, tj. Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Forum Polskiego Handlu, Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Czytaj Dalej

Stanowisko POHiD w sprawie leków OTC 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wyraża sprzeciw wobec proponowanego ograniczenia rynku OTC w projekcie rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Naszym zdaniem obecny model sprzedaży leków OTC zapewnia zdrową konkurencję w tym segmencie rynku.

Czytaj Dalej