Leki OTC

Stanowisko POHiD w sprawie leków OTC 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wyraża sprzeciw wobec proponowanego ograniczenia rynku OTC w projekcie rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Naszym zdaniem obecny model sprzedaży leków OTC zapewnia zdrową konkurencję w tym segmencie rynku.

Czytaj Dalej