Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Niemarnowanie żywności

Senat na posiedzeniu plenarnym 15 marca przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wraz z wybranymi poprawkami zgłoszonymi w II czytaniu. Projekt ustawy został przekazany 20 marca do Sejmu.

Czytaj Dalej

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Projekt dotyczy bardzo ważnej kwestii tj. marnowania żywności i przekazywania jej osobom potrzebującym. Niestety zaproponowane rozwiązania opierają się na obowiązkach i karach, co nie odzwierciedla idei przekazywania żywności na cele charytatywne opartej na dobrowolności.

Czytaj Dalej