EuroCommerce News

Raport e-commerce

Komisja potwierdza zwiększenie presji ze strony producentów w tym bezpośredniej konkurencji za pośrednictwem ich własnych sklepów internetowych, zwiększenie zastosowania systemu dystrybucji selektywnej jako środka do odzyskania lepszej kontroli nad kanałami dystrybucyjnymi, i zwiększenie ograniczeń praw umownych związanych z cenami, korzystania z rynku, narzędzi do porównywania cen. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf

Czytaj Dalej

Raport Komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie marnotrawienia żywności

Daniel Calleja Crespo, dyrektor generalny GD ds. spraw środowiska dostrzega pilną potrzebę zwalczania marnotrawienia żywności. Za pomocą zrozumiałego dialogu, uwzględniającego potrzeby handlowców należy poprawić poziom świadomości, przedstawić konkretne korzyści (obniżenie kosztów, nowe rynki) w ramach gospodarki obiegowej, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj Dalej

Jednolity Rynek Cyfrowy niezbędny dla przyszłego rozwoju handlu detalicznego i hurtowego 

Christian Verschueren: „Europa musi pilnie zacząć wykorzystać moc największego rynku krajów rozwiniętych aby być w stanie konkurować z innymi gwałtownie rozwijającymi się gospodarkami na świecie. Choć treści cyfrowe są nierozłączną częścią e-commercu, towary materialne nadal są najistotniejszym elementem sprzedaży online w naszym sektorze. Jednolity Rynek Cyfrowy może jedynie funkcjonować jeśli powstanie zharmonizowany i dogodny Jednolity […]

Czytaj Dalej