Centrum prasowe

Apel POHiD do Prezydium Sejmu RP

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwraca do Prezydium Sejmu RP z apelem o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie dalszego biegu procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych, przygotowanego przez Senat RP i przesłanego do Sejmu RP dla dalszego procedowania.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD dotyczacy rezygnacji NBP z likwidacji monet o niskich nominałach

POHiD z satysfakcją odnotowuje medialną informację o odejściu przez NBP od planów ustawowego wycofania z obiegu monet o niskich nominałach (1 i 2 grosze). Przypominamy, że wielokrotnie – zarówno w mediach, jak i w korespondencji oficjalnej z NBP – podnosiliśmy szereg wątpliwości, które ostatecznie znalazły zrozumienie w obu wymienionych instytucjach publicznych.

Czytaj Dalej

Prezes POHiD Wiceprezydentem EuroCommerce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, została mianowana Wiceprezydentem EuroCommerce, organizacji reprezentującej interesy handlu wobec Komisji Europejskiej i innych organów wspólnotowych.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD dotyczący planów likwidacji monet o niskich nominałach

NBP przedstawił projekt ustawy dotyczący obniżenia popytu na monety 1 i 2 groszowe, zawierający zapis o zaokrąglaniu należności uiszczanej przez klienta przy kasie do 5 groszy. POHiD rozumie troskę NBP o koszty emisji pieniądza w Polsce i uproszczenie systemu płatności gotówką, ale pragniemy poinformować, że z punktu widzenia handlu projekt ten budzi szereg wątpliwości.

Czytaj Dalej