Centrum prasowe

Komunikat POHiD dotyczacy rezygnacji NBP z likwidacji monet o niskich nominałach

POHiD z satysfakcją odnotowuje medialną informację o odejściu przez NBP od planów ustawowego wycofania z obiegu monet o niskich nominałach (1 i 2 grosze). Przypominamy, że wielokrotnie – zarówno w mediach, jak i w korespondencji oficjalnej z NBP – podnosiliśmy szereg wątpliwości, które ostatecznie znalazły zrozumienie w obu wymienionych instytucjach publicznych.

Czytaj Dalej

Prezes POHiD Wiceprezydentem EuroCommerce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, została mianowana Wiceprezydentem EuroCommerce, organizacji reprezentującej interesy handlu wobec Komisji Europejskiej i innych organów wspólnotowych.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD dotyczący planów likwidacji monet o niskich nominałach

NBP przedstawił projekt ustawy dotyczący obniżenia popytu na monety 1 i 2 groszowe, zawierający zapis o zaokrąglaniu należności uiszczanej przez klienta przy kasie do 5 groszy. POHiD rozumie troskę NBP o koszty emisji pieniądza w Polsce i uproszczenie systemu płatności gotówką, ale pragniemy poinformować, że z punktu widzenia handlu projekt ten budzi szereg wątpliwości.

Czytaj Dalej

Komunikat w związku z informacją NBP dot. braku kompromisu w sprawie obniżek interchange

POHiD od początku prac prowadzonych w NBP popierał kompromisową koncepcję redukcji opłat interchange, zawierającą scenariusz stopniowego obniżenia opłat do poziomu średniej europejskiej. Wskutek faktycznego veto ze strony jednego z interesariuszy koncepcja ta nie weszła w życie (…) W tej sytuacji uważamy, że jedynym efektywnym sposobem rozwiązania problemu jest regulacja prawna.

Czytaj Dalej