Centrum prasowe

Prezes POHiD Wiceprezydentem EuroCommerce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, została mianowana Wiceprezydentem EuroCommerce, organizacji reprezentującej interesy handlu wobec Komisji Europejskiej i innych organów wspólnotowych.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD dotyczący planów likwidacji monet o niskich nominałach

NBP przedstawił projekt ustawy dotyczący obniżenia popytu na monety 1 i 2 groszowe, zawierający zapis o zaokrąglaniu należności uiszczanej przez klienta przy kasie do 5 groszy. POHiD rozumie troskę NBP o koszty emisji pieniądza w Polsce i uproszczenie systemu płatności gotówką, ale pragniemy poinformować, że z punktu widzenia handlu projekt ten budzi szereg wątpliwości.

Czytaj Dalej

Komunikat w związku z informacją NBP dot. braku kompromisu w sprawie obniżek interchange

POHiD od początku prac prowadzonych w NBP popierał kompromisową koncepcję redukcji opłat interchange, zawierającą scenariusz stopniowego obniżenia opłat do poziomu średniej europejskiej. Wskutek faktycznego veto ze strony jednego z interesariuszy koncepcja ta nie weszła w życie (…) W tej sytuacji uważamy, że jedynym efektywnym sposobem rozwiązania problemu jest regulacja prawna.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD po posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP

29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego NBP dotyczące kompromisowego rozwiązania problemu zbyt wysokich opłat interchange w płatnościach kartami płatniczymi. NBP przedstawiło stanowisko w kwestii dalszych działań po odmowie przystąpienia do porozumienia przez MasterCard. POHiD wyraża zaniepokojenie przedłużaniem się rozstrzygnięcia problemu.

Czytaj Dalej