Centrum prasowe

Komunikat POHiD w sprawie projektu „Jem bo polskie”

28 września br., podczas Targów „Polagra Food 2014”, dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjął przedstawicieli firm handlowych należących do POHiD. Na spotkaniu poinformowano Ministra o kampanii promocyjnej „Jem bo polskie”, organizowanej pod auspicjami POHiD.

Czytaj Dalej

Publikacja POHiD „Moc zakupów”

POHiD przygotował publikację „Moc zakupów. Jak handel detaliczny i hurtowy może przyspieszyć wzrost i kreować miejsca pracy”, opracowaną w ślad za broszurą EuroCommerce, ujmującą sprawę istotności handlu detalicznego i hurtowego dla gospodarki europejskiej w skali całej Unii Europejskiej.

Czytaj Dalej

Apel POHiD o jak najszybsze wejście w życie unijnej regulacji w sprawie interchange

POHiD uważa, że wypracowany przez Parlament Europejski projekt rozporządzenia w sprawie opłat interchange jest długo oczekiwanym i właściwym krokiem w stronę obniżenia kosztów akceptacji kart płatniczych. Dlatego apelujemy do Rządu RP o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz jak najszybszego przyjęcia przez UE rozporządzenia w brzmieniu przyjętym przez PE minionej kadencji.

Czytaj Dalej