Centrum prasowe

Komunikat POHiD w sprawie rekomendacji Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości

W związku z przedstawieniem przez Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości (…) rekomendacji zawierających założenia do nowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, POHiD podtrzymuje wcześniej prezentowane stanowisko. POHiD jest przeciwny wprowadzeniu dodatkowego podatku sektorowego, zatem negatywnie ocenia zaproponowaną w rekomendacji stawkę opodatkowania na poziomie 0,9%. Część proponowanych przez Zespół rozwiązań należy ocenić pozytywnie. Dotyczy to rezygnacji ze specjalnego opodatkowania soboty i niedzieli, jak również możliwości odliczenia nowego podatku od podstawy opodatkowania.

Czytaj Dalej

Oświadczenie POHiD w związku z raportem CRiDO i OC&C

POHiD z zainteresowaniem odnotował raport CRIDO Taxland i OC&C Strategy Consultants „Ocena efektów planowanego podatku od handlu detalicznego”, analizujący potencjalne skutki wprowadzenia podatku obrotowego od sieci wielkopowierzchniowych. POHiD odnajduje w treści raportu wiele tez, które uzasadniają nasze zastrzeżenia. Traktujemy raport jako przesłankę do krytycznego dialogu w sprawie podatku od handlu detalicznego.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD w sprawie projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych

9 września na posiedzeniu Komisji Gospodarki Sejmuj RP odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych (…). POHiD deklaruje zdecydowanie krytyczną ocenę projektu oraz faktu kontynuowania procedury legislacyjnej. Rzeczony projekt zawiera liczne wady prawne a wejście przepisów w życie może mieć negatywne skutki ekonomiczne.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD w sprawie projektu „Jem bo polskie”

28 września br., podczas Targów „Polagra Food 2014”, dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjął przedstawicieli firm handlowych należących do POHiD. Na spotkaniu poinformowano Ministra o kampanii promocyjnej „Jem bo polskie”, organizowanej pod auspicjami POHiD.

Czytaj Dalej