Centrum prasowe

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń

POHiD z satysfakcją odnotowuje przygotowane zmiany w prawie, które pozwolą skutecznie walczyć z „drobnymi” kradzieżami, przywłaszczeniami, paserstwem bądź zniszczeniem cudzej rzeczy.

Czytaj Dalej

POHiD członkiem Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

POHiD dołączył do grona ponad 70 członków Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności pod patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wspólnie z firmami, instytucjami finansowymi oraz jednostkami administracji publicznej i samorządowej POHiD będzie wspierać rozwój polskiej gospodarki i upowszechniać elektroniczne instrumenty płatnicze.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD w sprawie rekomendacji Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości

W związku z przedstawieniem przez Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości (…) rekomendacji zawierających założenia do nowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, POHiD podtrzymuje wcześniej prezentowane stanowisko. POHiD jest przeciwny wprowadzeniu dodatkowego podatku sektorowego, zatem negatywnie ocenia zaproponowaną w rekomendacji stawkę opodatkowania na poziomie 0,9%. Część proponowanych przez Zespół rozwiązań należy ocenić pozytywnie. Dotyczy to rezygnacji ze specjalnego opodatkowania soboty i niedzieli, jak również możliwości odliczenia nowego podatku od podstawy opodatkowania.

Czytaj Dalej